Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger ny skola i Oxelösund

NCC ska tillsammans med Oxelösunds kommun i Södermanland, bygga Oxelöskolan med plats för 520 elever. Skolan byggs för att möta kommunens snabba befolkningstillväxt. Ordervärdet uppgår till 190 MSEK.

Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2018

Fortsatt förändringsarbete med fokus på lönsamhet

Styrelsens förslag till utdelning i NCC - rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 publiceras

Styrelsen i NCC AB har vid sitt möte idag beslutat föreslå en utdelning på 4,00 (8,00) SEK per aktie för räkenskapsåret 2018. NCC publicerar också idag sin rapport för fjärde kvartalet 2018 och helåret 2018.

NCC tecknar avtal med SL om Roslagsbanans utbyggnad

NCC har ingått avtal om att åt SL bygga ut Roslagsbanan från enkelspår till dubbelspår i norra Stockholm. Ordervärdet uppgår till drygt 270 MSEK.

NCC bygger om Helsingborg C

NCC ska tillsammans med Wihlborgs bygga om och modernisera Helsingborgs centralstation. Uppdraget innefattar bland annat en ny fasad, en helt ny matdestination och en förbättrad innemiljö. Ordervärdet uppgår till cirka 190 MSEK.

NCC bygger ut armeringsfabrik i Norrköping

NCC bygger ut det egna grundläggningsbolaget Hercules armeringsfabrik i Norrköping, till dubbel storlek. Tillbyggnaden ger Hercules Armering ökad logistikkapacitet och en framtida robotiserad svetstillverkningslinje.

Invitation to Media and Capital Market Meeting with NCC

NCC ska renovera lokaler på Mejlans sjukhusområde i Helsingfors

NCC ska renovera lokaler för operation, undervisning och forskning inom tandvård på Mejlans sjukhusområde i Helsingfors. Kunden är det finska kapitalförvaltningsbolaget eQ och ordern uppgår till cirka 300 MSEK.

NCC utvecklar och bygger skola på Björkö utanför Göteborg

NCC utvecklar och bygger en skola på Björkö för 300 elever, med kommunen som hyresgäst. Projektet genomförs i samarbete med Vacse AB (publ) som förvärvar projektet när skolan är färdigställd.

Förändringar i NCC:s koncernledning

Carola Lavén lämnar sin roll som chef för affärsområdet Property Development på NCC för att bli vice VD och investeringsdirektör för fastighetsbolaget Castellum.

NCC bygger Massive Entertainments nya kontor i Malmö

På uppdrag av Ubisoft Fastigheter AB ska NCC bygga spelföretaget Massive Entertainments nya kontorslokaler på Möllevången i Malmö. Uppdraget innebär om- och tillbyggnad av en befintlig fastighet till nya moderna kontorslokaler.

Maria Grimberg ny kommunikationsdirektör för NCC

Maria Grimberg blir ny kommunikationsdirektör för NCC. Hon har under hösten varit tillförordnad kommunikationschef för NCC och tillika Partner och Managing Director på JKL, en kommunikationskonsult, där hon arbetat i över 20 år.

NCC bygger spårvagnsdepå i Lund

På uppdrag av Lunds kommun och Region Skåne kommer NCC att bygga en spårvagnsdepå för Lunds spårvagnar. Ordervärdet uppgår till drygt 100 MSEK.

Alf Göransson föreslås till NCC:s styrelse

Valberedningen föreslår att Alf Göransson väljs in i NCC:s styrelse. Alf Göransson var tidigare koncernchef för Securitas och dessförinnan koncernchef under sex år för NCC. Till omval föreslås Tomas Billing (ordförande), Geir Magne Aarstad, Viveca Ax:son Johnson, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson, Ulla Litzén, och Birgit Nørgaard. Carina Edblad har avböjt omval.

NCC börjar bygga första fasen av stort sjukhusprojekt i Uleåborg i Finland

NCC börjar bygga ett stort sjukhusprojekt i Uleåborg i Finland. I de nya sjukhusplanerna, som har tagits fram efter att det första entreprenadavtalet undertecknades i november 2017, har NCC:s andel av projektet ökat med omkring 400 MSEK och uppgår nu totalt till cirka 1100 MSEK.