Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC säljer kontorsprojektet Kontorværket i Danmark

NCC säljer projektet Kontorværket 1 i Valby, Köpenhamn till Industriens Pension. Fastigheten kommer att bli biotechföretaget Genmabs nya huvudkontor och både byggnaden och området runt omkring har utvecklats med hög miljöstandard.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 25, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 20 juni – 23 juni 2022 återköpt sammanlagt 339 279 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 24, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 13 juni – 17 juni 2022 återköpt sammanlagt 420 565 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

NCC får order om 200 000 ton asfalt i Norge

NCC har fått i uppdrag av att asfaltera en ny vägsträcka längs E6:an utanför Trondheim i Norge. Sträckan är totalt 19 kilometer lång och NCC ska lägga 200 000 ton asfalt. Det gör asfaltsprojektet till ett av de största i Norge någonsin.

NCC bygger ny pilothall för RISE i Örnsköldsvik

NCC och RISE inleder nästa steg i sitt samarbete och bygger Bioeconomy Arena, en pilothall med testbäddsanläggning för utveckling av nya biokemiska produkter. Affären är en totalentreprenad och uppgår till cirka 150 MSEK.

NCC renoverar Langeliniekajen i Köpenhamn

NCC:s grundläggningsföretag Hercules har fått i uppdrag av By & Havn att renovera Langeliniekajen i Köpenhamn, Danmark. Ordervärdet uppgår till cirka 220 MSEK.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 23, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 7 juni – 10 juni 2022 återköpt sammanlagt 230 610 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

NCC bygger Hertsö badhus i Luleå

NCC och Luleå kommun inleder nu bygget av Hertsö badhus i Luleå. Uppdraget är ett partneringsamarbete och ordervärdet uppgår till totalt cirka 185 MSEK.

NCC bygger infrastruktur för utvecklingen av Ulleråker i Uppsala

Ulleråker i Uppsala ska utvecklas till en modern stadsdel. På uppdrag av Uppsala kommun ska NCC skapa grundläggande infrastruktur i området i form av ledningar, breddad väg, nya förbättrade infarter, cykelbanor och en dagvattendamm som gynnar biologisk mångfald. Projektet beräknas vara klart hösten 2024 och affärens ordervärde är cirka 110 MSEK.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 22, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 30 maj – 3 juni 2022 återköpt sammanlagt 344 573 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

NCC först i världen med anläggningsmaskin i fossilfritt stål

Idag lanseras världens första anläggningsmaskin tillverkad med fossilfritt stål i anslutning till FN:s klimatkonferens Stockholm +50. Anläggningsmaskinen är tillverkad av Volvo Construction Equipment (Volvo CE), med fossilfritt stål från SSAB och kommer att användas i NCC:s stentäkt Södra Sandby i Skåne.