Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Kunder inom byggsektorn utser NCC som bäst i branschen på hållbarhet

Kunder inom byggsektorn utser NCC som bäst i branschen på hållbarhet 2018 i Nordens största studie om hållbarhet, Sustainable Brand Index B2B.

SBVT och NCC bygger ut VA-infrastrukturen i Skåne och Blekinge

NCC har tecknat ramavtal med Skåne Blekinge Vattentjänst för ny-, om- och tillbyggnad av vatten- och avloppsinfrastrukturen i Östra Göinge, Osby, Olofström och Bromölla kommun. Uppdraget sker i strategisk samverkan och ordervärdet beräknas uppgå till mellan 300–500 MSEK.

NCC bygger simanläggning i Timrå

NCC ska tillsammans med Timrå Kommun utveckla och bygga en ny simanläggning i Timrå, strax norr om Sundsvall. Uppdraget är ett partneringsamarbete och ordervärdet uppgår till 170 MSEK.

NCC byggstartar 74 hyreslägenheter i Säter

NCC startar Sveriges första byggnation av hyreslägenheter enligt konceptet NCC Lamell i Säter, Dalarna. NCC och Säterbostäder inledde sitt samarbete i september 2018 om att bygga bostäder i kvarteret Liljan och nu sätts spaden i marken. Ordervärdet uppgår till 102 MSEK.

20-åriga Stella bryter manlig norm i byggbranschen

För tjugo år sedan startades det kvinnliga nätverket Stella på NCC som en reaktion mot en genomgripande manlig norm inom byggbranschen. Sedan dess har nätverket förbättrat förutsättningarna för kvinnor i branschen, och utvecklat fler kvinnliga ledare.