Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Andreas Koch ny kommunikationsdirektör på NCC

NCC har utnämnt Andreas Koch till ny kommunikationsdirektör och medlem i koncernledningen. Han kommer närmast från motsvarande position i det nordiska omsorgsföretaget Attendo och tillträder senast i november 2024.

NCC fortsätter renovera bostadsområde i Uddevalla

NCC får fortsatt förtroende av Uddevallahem att genomföra en omfattande renovering av bostadsområdet Trubaduren i Hovhult i norra Uddevalla. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde om cirka 110 MSEK.

NCC inleder samarbete om simhall i Haninge

NCC inleder ett samarbete med Haninge kommuns fastighetsförvaltningsbolag Tornberget för att bygga ny simhall i Torvallaområdet, Haninge, söder om Stockholm. Projektet är en totalentreprenad i samverkan och i ett första steg ska parterna tillsammans nu projektera och planera projektet.

NCC har tecknat ramavtal med Partille kommun för beläggnings- och markarbeten

NCC har tecknat ramavtal gällande beläggnings- och markarbeten med Partille kommun. Avtalet löper från i vår och avtalsperioden är fyra år. Uppskattat ordervärde för hela perioden är 140 MSEK.

Delårsrapport för första kvartalet 2024

En stabil start på året.

Omvandling av aktier i NCC AB, april 2024

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC bygger ut Hagalund Depå i Solna

NCC ska på uppdrag av Jernhusen bygga en ny vagnhall för tågunderhåll på Hagalund Depå i Solna, utanför Stockholm. Projektet är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 920 MSEK.

NCC bygger 219 hyreslägenheter i Skellefteå

NCC har tecknat avtal med Skebo om att bygga 219 hyreslägenheter på Anderstorpsgården i Skellefteå. Affären är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 320 MSEK.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2024

NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2024 offentliggörs fredagen den 3 maj 2024. Rapporten kommer att skickas ut och publiceras på NCC:s webbplats ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC och Trafikverket har tecknat 28 asfaltkontrakt med miljövarudeklarationer – men kraven borde höjas

Inför årets asfaltssäsong har NCC och Trafikverket hittills tecknat 28 asfaltkontrakt där sänkningen av koldioxidekvivalent-utsläppen i asfaltproduktionen leds i bevis med miljövarudeklarationer, så kallade EPD-krav, vilket är fler än tidigare år. Men till nästa år borde kraven höjas.