Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Omvandling av aktier i NCC AB, april 2024

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC bygger ut Hagalund Depå i Solna

NCC ska på uppdrag av Jernhusen bygga en ny vagnhall för tågunderhåll på Hagalund Depå i Solna, utanför Stockholm. Projektet är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 920 MSEK.

NCC bygger 219 hyreslägenheter i Skellefteå

NCC har tecknat avtal med Skebo om att bygga 219 hyreslägenheter på Anderstorpsgården i Skellefteå. Affären är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 320 MSEK.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2024

NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2024 offentliggörs fredagen den 3 maj 2024. Rapporten kommer att skickas ut och publiceras på NCC:s webbplats ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC och Trafikverket har tecknat 28 asfaltkontrakt med miljövarudeklarationer – men kraven borde höjas

Inför årets asfaltssäsong har NCC och Trafikverket hittills tecknat 28 asfaltkontrakt där sänkningen av koldioxidekvivalent-utsläppen i asfaltproduktionen leds i bevis med miljövarudeklarationer, så kallade EPD-krav, vilket är fler än tidigare år. Men till nästa år borde kraven höjas.

NCC utför beläggningsarbete på E20 förbi Mariestad

NCC ska utföra beläggningsarbete på E20 förbi Mariestad, etappen Hindsberg–Muggebo, som Veidekke bygger om till mötesfri väg åt Trafikverket. Uppdraget, som är en utförandeentreprenad, utförs av NCC på uppdrag av Veidekke och uppgår till 90 MSEK.

Ny studie: Förutsättningar för elektrifierade byggarbetsplatser finns på plats

Förutsättningar att ta steget till elektrifierade byggarbetsplatser finns redan på plats. Det bekräftar forskningsprojektet Electric Worksite, vilket NCC varit en del av. Projektet har kartlagt behoven kring eldrivna anläggningsmaskiner vid ett flertal tester i Göteborg.

NCC får asfaltsorder för motorvägsutbyggnad runt Århus

Motorvägen runt Århus i Danmark ska byggas ut från fyra till sex filer och i samband med detta har NCC fått i uppdrag att producera och lägga asfalten i projektet. Uppdraget omfattar 180 000 ton asfalt.

NCC bygger ubåtskaj åt Forsvarsbygg i Norge

NCC ska på uppdrag av Forsvarsbygg bygga en ubåtskaj på marinbasen Haakonsvern i Bergen, Norge. Ordervärdet uppgår till cirka 440 MSEK.

NCC renoverar 210 lägenheter i Herning

NCC har fått i uppdrag av det kommunala bolaget FællesBo att renovera 210 lägenheter i bostadsområdet Mindeparken i Herning, Danmark. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 350 MSEK.

NCC renoverar tingsrätten i finska Vanda

NCC har fått i uppdrag av det statliga fastighetsbolaget Senatfastigheter att renovera tingsrätten i stadsdelen Tikkurila i Vanda, Finland. Uppdraget sker i partnering och ordervärdet uppgår till cirka 460 MSEK.

NCC:s årsstämma 2024

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning, nytt långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt bemyndigande för styrelsen avseende överlåtelse och återköp av egna aktier av serie B.

NCC utför arbeten åt SSAB i Oxelösund

NCC ska på uppdrag av SSAB utföra inledande arbeten för en ny anläggning i Oxelösund. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och uppgår till cirka 200 MSEK.

NCC renoverar 54 hyreslägenheter till Bodenbo i Boden

NCC har tecknat avtal med Bodenbo för renovering i etapp tre av 54 hyreslägenheter på Sergeantsgatan i Boden. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 50 MSEK.

NCC bygger högstadium i finska Lundo

NCC har tecknat avtal med Lundo stad om att bygga ut Taatila grundskola med ett högstadium för cirka 500 elever. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 195 MSEK.