Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger säkerhetspsykiatri i norska Bärum

NCC ska bygga en ny sjukhusbyggnad för psykiatrin i Bärums kommun. Projektet utförs på uppdrag av regionala hälsomyndigheten i sydöstra Norge, Helse Sör-Öst. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljard SEK.

NCC säljer Bergnäset till REMONDIS

NCC säljer ställningsbolaget Bergnäset Ställningsmontage AB till REMONDIS Maintenance & Services Sweden AB. Försäljningen förväntas ge en positiv resultateffekt på omkring 175 MSEK i affärsområde Infrastructure när den slutförs, vilket beräknas ske i det tredje kvartalet 2023.

NCC tecknar entreprenadkontrakt för elförsörjning på Jylland

NCC tecknar ytterligare ett kontrakt med Energinet för elutbyggnad i Danmark. NCC ska utföra anläggningsarbeten när vindkraftsparken Thor Offshore Wind Farm på Jylland ska anslutas till det nationella elnätet. Ordervärdet uppgår till cirka 200 MSEK.  

NCC inför VR-utbildning i arbetsplatssäkerhet

NCC blir det första byggbolaget att sluta ramavtal om utbildningsplattformen Twinsite med leverantören Safe at Site AB. Genom samarbetet kommer NCC införa VR-baserade utbildningar inom arbetsplatssäkerhet för alla verksamheter i Sverige.

NCC bygger Stovner badhus i Oslo

NCC ska på uppdrag av Oslobygg KF bygga Stovner bad i Oslo, Norge. Parterna har utvecklat projektet i samverkan och nu kan bygget av badhuset starta. Ordervärdet uppgår till cirka 800 MSEK.

NCC renoverar 441 lägenheter i Danmark

NCC har fått i uppdrag av FällesBo att utföra omfattande renovering av 21 bostadshus med totalt 441 lägenheter i Porshöj i centrala Herning, Danmark. Uppdraget är en totalentreprenad och uppgår till cirka 550 MSEK.

NCC startar två avslutande projekt vid Nyköpings lasarett

NCC får i uppdrag av Region Sörmland att renovera och bygga om totalt fem våningsplan i två befintliga vårdbyggnader på Nyköpings lasarett. De två projekten är de sista i det strategiska partneringsamarbetet mellan NCC och Region Sörmland. Ordervärdet uppgår totalt till cirka 270 miljoner kronor.

NCC bygger 276 studentbostäder i Uppsala

NCC ska på uppdrag av Uppsalahem bygga 276 studentbostäder i stadsdelen Kåbo, i centrala Uppsala. Uppdraget utförs som totalentreprenad med fast pris och ordervärdet uppgår till cirka 260 MSEK.

NCC och Energinet säkrar elförsörjningen i Köpenhamn

På uppdrag av Energinet ska NCC bygga ut elförsörjningen i Köpenhamn, Danmark. Arbetet avser att dra fem nya kilometerlånga sträckor med rör och högspänningskablar i områdena Nörrebro, Österbro, Amager och Gentofte. Ordervärdet uppgår till cirka 270 MSEK.

NCC bygger Drömfabriken i Skultuna

NCC ska på uppdrag av Västerås stad bygga Drömfabriken i Skultuna, Västerås. Drömfabriken är en mötesplats som innefattar en ny skola, bibliotek och fritidsgård. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 340 MSEK.

Skånekommuner väljer NCC för asfaltsarbete

NCC har tecknat två ramavtal gällande underhållsbeläggning för Kävlinge kommun och Skurups kommun. Avtalen löper i maximalt fyra år med en total gemensam takvolym på cirka 30 MSEK.

Upplands Väsby väljer NCC för asfaltsarbete med höga miljökrav

NCC har tecknat avtal gällande beläggningsarbeten för Upplands Väsbys kommun. Avtalet innehåller höga miljökrav på bland annat energiåtgång och koldioxidutsläpp och löper under maximalt fyra år.

NCC bygger Granåsens fotbollshall i Trondheim

NCC har fått i uppdrag av Trondheims kommun att bygga Granåsens fotbollshall i Trondheim, Norge. Byggnationen inleds i juni och förväntas vara färdigställd i slutet av 2024. Ordervärdet uppgår till cirka 230 MSEK.

NCC fortsätter bygga ut Norrtälje hamn

NCC och Norrtälje kommun arbetar i samverkan med att utveckla infrastrukturen i kommunens största stadsomvandlingsprojekt. NCC har nu fått i uppdrag att bygga ännu en etapp till ett värde av cirka 120 MSEK.

NCC inleder projekt för att bygga Nobelhallen och nya badhuset i Karlskoga

Nu är det klart att NCC på uppdrag av Karlskoga kommun ska renovera Nobelhallen och bygga det nya badhuset i anslutning till denna i centrala Karlskoga. Planerings- och projekteringsfasen inleds omgående. Projektet är en totalentreprenad i samverkan.