Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2023

Ökad orderingång och högre vinst.

NCC renoverar 236 lägenheter på norra Själland

NCC har fått i uppdrag av Vores Bolig att renovera 236 bostäder i Frederiksvärk på norra Själland i Danmark. Ordervärdet uppgår till cirka 230 MSEK.

NCC utför grundläggning till kontorshuset Kaj 16 i Göteborg

NCC:s grundläggningsföretag Hercules utför pålning och spontning till Vasakronans nya kontorshus, Kaj 16. Ordervärdet är på cirka 80 MSEK.

NCC bygger ut väg 83 mellan Bollnäs och Röste

NCC ska på uppdrag av Trafikverket bygga ut och rusta upp väg 83 mellan Bollnäs och Röste för att öka trafiksäkerheten. Ordervärdet uppgår till cirka 60 MSEK.

NCC fortsätter renovera vattenvägarna i Korsnäs

NCC:s uppdrag att renovera vattenvägarna i Korsnäs, Dalarna, går in i nästa fas. Nu ska NCC bygga ytterligare en av tre huvuddelar i projektet – det är dags att färdigställa intagsdelen med bland annat dammluckor. Ordervärdet för delprojektet är cirka 60 MSEK.

NCC utför dammhöjningar åt LKAB i Kiruna

NCC ska på uppdrag av LKAB genomföra dammhöjningar i sandmagasinet i Kiruna för att långsiktigt säkerställa deponering av anrikningssand. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 170 MSEK.

NCC utför vägunderhållsarbeten åt Göteborgs Stad

På uppdrag av Stadsmiljöförvaltningen inom Göteborgs Stad ska NCC utföra beläggningsarbeten runt om Göteborg. Uppdragen har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det andra kvartalet 2023

NCC:s delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2023 offentliggörs tisdagen den 18 juli 2023. Rapporten kommer att skickas ut och vara tillgänglig på NCC:s webbplats ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC renoverar och moderniserar Avicii Arena

NCC ska renovera och modernisera Avicii Arena, Stockholm Globe Arena, i Stockholm. Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan med Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter), helägt av Stockholms stad. Ordervärdet uppgår till cirka 700 MSEK.

NCC bygger nytt avloppsreningsverk i Enköping

NCC har fått i uppdrag av Enköpings kommun att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen räknar med att växa till cirka 60 000 invånare 2040 och det nya reningsverket ska klara att möta den tillväxten. Arbetet beräknas vara klart 2027 och ordersumman uppgår till cirka 325 MSEK.