Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Delårsrapport för tredje kvartalet samt perioden januari-september 2019

Förbättrat resultat utifrån en stabil bas

NCC bygger kontorshus för IT-verksamhet i Örebro

NCC inleder ett partneringsamarbete med Region Örebro län om att bygga en ny fastighet med kontorslokaler för IT-verksamheten i länet. Uppdraget sker i två faser där totalt ordervärde beräknas uppgå till cirka 175 MSEK.

Invitation to presentation of NCC’s interim report for January-September and the third quarter 2019

NCC och Micasa bygger vård- och omsorgsboende i Rinkeby

NCC och Micasa Fastigheter ska tillsammans uppföra ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter i stadsdelen Rinkeby i Stockholm.

NCC utvecklar Christiansholm - papperslager blir attraktiv ny stadsdel i Köpenhamn

NCC ska utveckla en ny attraktiv stadsdel med bostäder, hotell, butiker och restauranger på ön Papirøen i centrala Köpenhamn åt utvecklingsföretaget CØ P/S. Ordern uppgår till 1,7 miljarder SEK.

NCC flyttar till Kineum i expansiva Gårda, Göteborg

NCC flyttar sitt Göteborgskontor till Kineum, i Gårda där ett nytt och unikt kontors- och hotellprojekt nu tar form. Projektet som genomförs gemensamt av NCC och Platzer har sedan tidigare tecknat avtal med hotellkedjan ESS Group.

NCC undertecknar kontrakt för Lisebergs nya upplevelsehotell

NCC och Liseberg, genom utvecklingsbolaget Liseberg Skår AB, har nu tecknat kontrakt för utbyggnaden av ett upplevelsehotell med 457 rum i Nordens största nöjespark. Ordervärdet uppgår till cirka 850 MSEK.

NCC och Volvo utvecklar ny tjänst för schaktmassor som ger hög produktivitet och mindre klimatpåverkan

NCC och Volvo Lastvagnar har tillsammans utvecklat en digital tjänst för att effektivisera lastning och bortforsling av schaktmassor. Nu testas tjänsten på NCC:s arbetsplats vid delprojekt Centralen i Västlänken där tusentals transporter försvinner och CO2-utsläppen minskar med tusen ton.

NCC bygger DFDS nya huvudkontor i Köpenhamn

NCC bygger det danska rederiet DFDS nya huvudkontor i Köpenhamn för PensionDanmark. Ordern uppgår till 420 MSEK.