Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger ubåtskaj åt Forsvarsbygg i Norge

NCC ska på uppdrag av Forsvarsbygg bygga en ubåtskaj på marinbasen Haakonsvern i Bergen, Norge. Ordervärdet uppgår till cirka 440 MSEK.

NCC renoverar 210 lägenheter i Herning

NCC har fått i uppdrag av det kommunala bolaget FællesBo att renovera 210 lägenheter i bostadsområdet Mindeparken i Herning, Danmark. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 350 MSEK.

NCC renoverar tingsrätten i finska Vanda

NCC har fått i uppdrag av det statliga fastighetsbolaget Senatfastigheter att renovera tingsrätten i stadsdelen Tikkurila i Vanda, Finland. Uppdraget sker i partnering och ordervärdet uppgår till cirka 460 MSEK.

NCC:s årsstämma 2024

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning, nytt långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt bemyndigande för styrelsen avseende överlåtelse och återköp av egna aktier av serie B.

NCC utför arbeten åt SSAB i Oxelösund

NCC ska på uppdrag av SSAB utföra inledande arbeten för en ny anläggning i Oxelösund. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och uppgår till cirka 200 MSEK.

NCC renoverar 54 hyreslägenheter till Bodenbo i Boden

NCC har tecknat avtal med Bodenbo för renovering i etapp tre av 54 hyreslägenheter på Sergeantsgatan i Boden. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 50 MSEK.

NCC bygger högstadium i finska Lundo

NCC har tecknat avtal med Lundo stad om att bygga ut Taatila grundskola med ett högstadium för cirka 500 elever. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 195 MSEK.

Omvandling av aktier i NCC AB, mars 2024

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC emitterar gröna företagsobligationer

NCC ger ut gröna obligationer till ett sammanlagt värde av 1,25 miljard SEK.

NCC har tecknat asfaltkontrakt för över en halv miljard i Norge

Hittills i år har NCC i Norge tecknat nio asfaltkontrakt med det Statens Vegvesen (norska Trafikverket) samt flera av regionerna i Norge. Uppdragen löper över ett år och har ett sammanlagt värde om cirka 540 MSEK.