Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Andreas Koch ny kommunikationsdirektör på NCC

NCC har utnämnt Andreas Koch till ny kommunikationsdirektör och medlem i koncernledningen. Han kommer närmast från motsvarande position i det nordiska omsorgsföretaget Attendo och tillträder senast i november 2024.

NCC fortsätter renovera bostadsområde i Uddevalla

NCC får fortsatt förtroende av Uddevallahem att genomföra en omfattande renovering av bostadsområdet Trubaduren i Hovhult i norra Uddevalla. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde om cirka 110 MSEK.

NCC inleder samarbete om simhall i Haninge

NCC inleder ett samarbete med Haninge kommuns fastighetsförvaltningsbolag Tornberget för att bygga ny simhall i Torvallaområdet, Haninge, söder om Stockholm. Projektet är en totalentreprenad i samverkan och i ett första steg ska parterna tillsammans nu projektera och planera projektet.

NCC har tecknat ramavtal med Partille kommun för beläggnings- och markarbeten

NCC har tecknat ramavtal gällande beläggnings- och markarbeten med Partille kommun. Avtalet löper från i vår och avtalsperioden är fyra år. Uppskattat ordervärde för hela perioden är 140 MSEK.

Delårsrapport för första kvartalet 2024

En stabil start på året.

Omvandling av aktier i NCC AB, april 2024

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC bygger ut Hagalund Depå i Solna

NCC ska på uppdrag av Jernhusen bygga en ny vagnhall för tågunderhåll på Hagalund Depå i Solna, utanför Stockholm. Projektet är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 920 MSEK.

NCC bygger 219 hyreslägenheter i Skellefteå

NCC har tecknat avtal med Skebo om att bygga 219 hyreslägenheter på Anderstorpsgården i Skellefteå. Affären är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 320 MSEK.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2024

NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2024 offentliggörs fredagen den 3 maj 2024. Rapporten kommer att skickas ut och publiceras på NCC:s webbplats ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC och Trafikverket har tecknat 28 asfaltkontrakt med miljövarudeklarationer – men kraven borde höjas

Inför årets asfaltssäsong har NCC och Trafikverket hittills tecknat 28 asfaltkontrakt där sänkningen av koldioxidekvivalent-utsläppen i asfaltproduktionen leds i bevis med miljövarudeklarationer, så kallade EPD-krav, vilket är fler än tidigare år. Men till nästa år borde kraven höjas.

NCC utför beläggningsarbete på E20 förbi Mariestad

NCC ska utföra beläggningsarbete på E20 förbi Mariestad, etappen Hindsberg–Muggebo, som Veidekke bygger om till mötesfri väg åt Trafikverket. Uppdraget, som är en utförandeentreprenad, utförs av NCC på uppdrag av Veidekke och uppgår till 90 MSEK.

Ny studie: Förutsättningar för elektrifierade byggarbetsplatser finns på plats

Förutsättningar att ta steget till elektrifierade byggarbetsplatser finns redan på plats. Det bekräftar forskningsprojektet Electric Worksite, vilket NCC varit en del av. Projektet har kartlagt behoven kring eldrivna anläggningsmaskiner vid ett flertal tester i Göteborg.

NCC får asfaltsorder för motorvägsutbyggnad runt Århus

Motorvägen runt Århus i Danmark ska byggas ut från fyra till sex filer och i samband med detta har NCC fått i uppdrag att producera och lägga asfalten i projektet. Uppdraget omfattar 180 000 ton asfalt.

NCC bygger ubåtskaj åt Forsvarsbygg i Norge

NCC ska på uppdrag av Forsvarsbygg bygga en ubåtskaj på marinbasen Haakonsvern i Bergen, Norge. Ordervärdet uppgår till cirka 440 MSEK.

NCC renoverar 210 lägenheter i Herning

NCC har fått i uppdrag av det kommunala bolaget FællesBo att renovera 210 lägenheter i bostadsområdet Mindeparken i Herning, Danmark. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 350 MSEK.