Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

NCC tilldelas kontrakt för järnväg i Norge på 1,7 miljarder SEK av Bane NOR

NCC har tilldelats bygget av järnvägssträckningen Venjar–Eidsvoll norr om Oslo av Bane NOR. Tilldelningen skedde den 6 juli och igår löpte överklagandetiden ut. Ordervärdet uppgår till cirka 1,7 Mdr SEK och kontraktet förväntas undertecknas senast den 4 oktober i år.

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Ökad omsättning och något lägre resultat för NCC i det andra kvartalet

NCC bygger 235 studentlägenheter för i Århus, Danmark

NCC har fått i uppdrag av bostadsutvecklingsbolaget KONstruct att bygga 235 hyreslägenheter för studenter samt ett kafé på Gøteborg Allé i Århus i Danmark. Investerare är investmentbolaget Gøteborg Allé 7 ApS. Ordern uppgår till cirka 340 MSEK.

NCC renoverar och säkrar dammanläggning i Halland

NCC ska tillsammans med Statkraft rusta upp dammanläggningen i Hyltebruk, Halland. Anläggningen ska genomgå dammsäkerhetshöjande åtgärder och anpassas för att klara större vattenmängder. Ordervärdet uppgår till 150 MSEK.

NCC och Vätterhem i strategiskt samarbete för bostäder i Jönköping

NCC har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Jönköpings kommunala bostadsbolag Vätterhem. Ramavtalet löper i fyra år med möjlighet till två års förlängning. Vätterhem uppskattar ett behov av att bygga upp mot 1 500 lägenheter i kommunen under perioden.