Viktig vecka för Hälsa och säkerhet på NCC

Med början idag arrangerar NCC för fjärde året i rad sin Hälso- och säkerhetsvecka. Under veckan kommer varje av NCCs tre tusen projekt runt om i norden att ge tid till att stärka vår säkerhetskultur på våra produktionsarbetsplatser och kontor.

NCCs Hälso- och säkerhetsvecka är en vecka där vi, tillsammans med våra partners och underleverantörer, tar oss tid att adressera de utmaningar vi har inom hälsa och säkerhet. Vi kommer att öva oss inom de riskfyllda situationer som vi har i vår arbetsvardag, lära oss av de goda exemplen runt omkring oss och bli inspirerade av våra kollegor.

- Vi gör mycket rätt inom arbetsmiljöarbetet på NCC och vi har en i grunden bra säkerhetskultur. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi fortsätta arbeta med vår säkerhetskultur, minimera riskfyllt beteende och bli bättre på att använda våra verktyg inom hälsa och säkerhet, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.