Foto: Gabriel Baho
En medarbetare blickar ut över bygget som pågår för nya vattenverket i Häggeberg.

Vattentillgången säkras för ett växande Jönköping

Med knappt ett år kvar till att det nya vattenverket i Häggeberg startar kan det konstateras att arbetet med att bygga det följer planen till punkt och pricka. När verket står klart kommer det, tillsammans med de två vattenverk som Jönköping redan har idag, att kunna försörja Jönköping med vatten för lång tid framöver.

Intill det befintliga vattenverket, strax utanför Jönköping och beläget på Vätterns västra sida, bygger NCC, i samverkan med Jönköpings kommun, ett modernt vattenverk med den senaste reningstekniken. Så snart det tas i bruk om ett år kommer det gamla vattenverket att renoveras och när det är färdigt kommer staden med omnejd att ha tre fungerande verk då det också finns ett i Huskvarna som också har lång livslängd kvar. Syftet är att för lång tid framöver säkra vattentillförseln i en kommun som växer oavbrutet.

- Vi måste för det första kunna svara mot befolkningstillväxten i Jönköping som vi vet kommer att fortsätta öka med det uttalade målet att vara 200 000 invånare mot dagens 140 000. Men vi måste också tänka säkert. Med ett tredje vattenverk klarar vi vattenförsörjningen även om ett av verken drabbas av problem, säger Roger Rohdin, VA-chef på Jönköpings kommun.

Den nära och mycket välfungerande relationen till uppdragsgivaren är för NCC en oerhört viktig del i framgångarna med VA-projekten i kommunen. Detta oavsett om de genomförs i formell samverkansform eller som utförandeentreprenad.

- Vattenverket vi bygger är en del i en stor satsning som Jönköpings kommun gör för att trygga vattentillgången för en lång tid framåt där NCC kan bidra genom vår erfarenhet av att bygga vattenverk. Samverkan, i det här fallet, är en väldigt bra arbetsform som kortar ledtider och skapar bra förutsättningar för att jobbet i slutänden ska bli så som kommunen vill ha det, säger Christian Axelsson, produktionschef på NCC. Han fortsätter:

- Vi är förstås glada att kommunen visar fortsatt stort förtroende för oss när det gäller VA-projekt. De tidigare projekten som vi genomfört har varit lyckade och vi ska nu fortsätta att använda vår stora VA-kompetens.

Även för uppdragsgivaren Jönköpings kommun var samverkansformen viktig för att arbetet med Häggeberg skulle bli bra.

- Att genomföra projektet i samverkan var en förutsättning för oss då vi har goda erfarenheter från detta när vi byggde om Simsholmens avloppsreningsverk. NCC var det företag som bäst mötte våra förväntningar och krav på hur samverkan skall genomföras inom vår VA-verksamhet, säger Roger Rohdin.

  • Foto: Kevin Kali

  • Foto: Thomas Holmqvist

  • Foto: Gabriel Baho

  • Foto: Mattias Gladewitz

  • Foto: Jonas Castenbrandt

  • Foto: Kevin Kali