Upprop för utrikesfödda ingenjörer

17 utrikesfödda högskole- och civilingenjörer står redo att börja skolan – igen. De ska stärka kunskaperna i bland annat kultur, sociala normer på en arbetsplats, säkerhet och arbetsmiljö. NCC Nystart är en arbetsmarknadsutbildning framtagen tillsammans med Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen. 

Deltagarna hälsas välkomna av Svante Hagman, affärsområdeschef på NCC Infrastructure. Han berättar om NCC och sin egen bakgrund som trainee på NCC för 30 år sedan.

– Jag har alltid drivit frågan om lika många kvinnor som män på vår arbetsplats och även haft en ledningsgrupp där hälften var kvinnor och hälften män. Det är ovanligt i byggbranschen. Nu tittar vi på bakgrund. Vi behöver spegla samhället, därför är jag glad att vi skapat den här utbildningen. Verkligen kul att se er och lycka till, säger Svante Hagman, affärsområdeschef på NCC Infrastructure.

Idag är det upprop för den nya utbildningen NCC Nystart på både NCC:s kontor i Göteborg och huvudkontoret i Stockholm. NCC har ett stort rekryteringsbehov, därför har sammanlagt 17 elever från nio länder nu fått chansen att nyutbildas. Under ett år (46 veckor) ska de varva teori med praktik på NCC:s byggarbetsplatser.

– Våra deltagare har stor erfarenhet från byggsektorn. Vi ser fram emot att få ta del av kunskapen de har från de många spännande och komplexa projekt från tidigare arbeten, säger Christian Rosenhamer, chef för NCC Academy.

Utbildningen ska verka för integration, minskad arbetslöshet och samtidigt möta NCC:s stora rekryteringsbehov. Genom utbildningen skapas möjlighet att ta tillvara den kompetens som finns hos utrikesfödda ingenjörer samt snabba på deras väg in på arbetsmarknaden.

NCC jobbar aktivt med ökad mångfald och inkludering på våra arbetsplatser vilket leder till bättre resultat och bättre affärer.

– NCC Nystart är ett sätt att bredda vår rekryteringsbas och nå nya målgrupper. Mångfald och inkludering på våra arbetsplatser är en viktig fråga för oss på NCC, och det här är ett sätt att möta det, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

Två deltagare om sina förväntningar

Blanca Sandoval, Civilingenjör

Vilka förväntningar har du på utbildningen?
Jag vill bli redo för att jobba på NCC. Jag vill förbättra mina kunskaper i svenska språket samt fackspråk inom byggbranschen.

Vad har du för bakgrund, vad har du jobbat med tidigare?
Jag är civilingenjör med inriktning på VVS, byggteknik för vatten och sanitet. Jag har arbetat som kapacitetsutvecklare i Colombia och drivit samhällsplanering på landsbygden där.

Vad hoppas du få jobba med inom bygg i framtiden?
I framtiden vill jag planera, leda, samordna och koordinera olika faser i ett anläggningsprojekt. Eller så vill jag vara med och bygga bostadshus.

Farshad Almasi, Byggnadsingenjör

Vilka förväntningar har du på utbildningen? 

Att få lära mig fler praktiska saker och att det ska leda till jobb.

Vad har du för bakgrund, vad har du jobbat med tidigare? 
Jag har arbetat som byggnadsingenjör med grundläggning och infrastruktur i Iran. I Sverige arbetade jag i tre månader på ett byggföretag som inte var så stabilt, men fick ändå en del kunskap.

Vad hoppas du få jobba med inom bygg i framtiden? 
Jag har som mål att om tre fyra år vara platschef på en byggarbetsplats. För mig är det viktigt att komma in i branschen redan från början och arbeta mig uppåt. Man måste vara driven och inte bara sitta i ett hörn och invänta uppgifter.

Läs mer om utbildningen i vårt pressmeddelande.