Tre NCC-projekt utsedda till bästa praxis inom hållbara byggnader

Tre av NCC: s projekt har blivit utvalda som bästa praxis i Norden inom hållbara byggnader och byggnader i en studie som publicerades i januari 2018. Syftet med rapporten, författad av Nordiska Ministerrådet, var att uppmuntra till ökade insatser av alla nordiska intressenter, samt att sprida internationella lärdomar genom att visa praktiska och innovativa exempel.

— Dessa är perfekta exempel på projekt som visar hög hållbarhetsprestanda å ena sidan och bra kundvärde å andra sidan. Här visar NCC att vi är en bra partner för våra kunder som vill vara i framkant och se hållbarhet som en nyckelfaktor för högkvalitativ prestanda och mervärde för sina kunder, säger Christina Lindbäck, Hållbarhetschef på NCC.

Det första exemplet är NCC:s E2ReBuild Demonstration i Oulu, Finland, som var en omfattande ombyggnad av en studentlägenhet. Fokus var på energieffektivitet, livscykelpåverkan, övervakning av byggfysik, kombination av gamla och nya komponenter samt kostnadseffektivitetsbedömning.

Det andra projektet är NCC:s norska huvudkontor i Oslo – ett passivt hus som ligger i spetsen av hållbarhet och uppfyller kraven på framtidens moderna arbetsplats. Välbefinnande, effektivitet och flexibilitet var huvudprinciper, och genom att ha designat med helhetssyn som utgångspunkt kan det till exempel bli möjligt att omvandla kontorsbyggnaden till lägenheter i framtiden.

Den tredje exemplet är NCC:s Greenhouse Augustenborg i Malmövilket är ett mycket bra exempel på både områdes- och fastighetsutveckling samt värdet av ett nära samarbete mellan olika intressenter. En huvudprincip var att invånarna inte skulle behöva förflytta sig, dvs att området inte skulle genomgå en omvandling på bekostnad av den sociala mångfalden eller betalningsförmågan hos hyresgästerna.

Rapporten är en bekräftelse på att NCC arbetar i rätt riktning för att nå vår vision – att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.

Illustration: Jaenecke Arkitekter