Stort intresse för NCC:s seminarium på Frihamnsdagarna

Mellan 25-27 augusti arrangerades Frihamnsdagarna i Göteborg. NCC anordnade flera aktiviteter, bland annat ett seminarium med Göteborg Stads nya organisation för stadsutveckling och Västsvenska Handelskammaren.

– Anledningen till att vi bjuder in till det här samtalet är för att Göteborg växer, vi har varit med och byggt den här staden länge, och vi vill vara med framgent- och då är engagemang viktigt, säger Johanna Hult-Rentsch, Avdelningschef NCC Property Development, och moderator under seminariet.

Med på scenen var:

 • Henrik Kant, Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Kristina Lindfors, Exploateringsförvaltningen
 • Anders Ramsby, Stadsmiljöförvaltningen
 • Martin Blixt, Stadsfastighetsförvaltningen
 • Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig för stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren
 • Johanna Hult-Rentsch, avdelningschef på NCC Property Development i västra Sverige och moderator för seminariet.

Det är i januari 2023 som Göteborg Stads nya organisation för stadsutveckling träder i kraft, en förändring som ska leda till effektivare samhällsplanering och möjliggöra för bättre samverkan mellan olika aktörer. Just nu är det fokus på att skapa organisationen, fem nämnder blir fyra osv. Men skillnaden sitter i ett mindset att tänka tillsammans, att stretcha sin rådighet, […] att göra lite mer än precis det som ingår i mitt ansvarsområde. Och det behöver vi göra i staden och tillsammans med er i näringslivet och få det förhållningssättet att sprida sig, sa Kristina Lindfors.

På frågan vad näringslivet kan bidra med diskuterades kompetensutbyte, resursplanering, gemensam målsättning och ett jämnare samarbete under projektets alla faser.

– Både i tidiga planeringsprocesser och i planeringsprocesser generellt sett är vi drivna i mångt och mycket av näringslivets olika initiativ. Vi har jobbat mer och mer med aktörsmedverkan, det handlar mycket om att man ska ha en gemensam idé vad man ska göra, men också nyttja resurserna på ett smart sätt […]. Kan vi ha en gemensam målsättning också om vilken stad vi ska bygga ihop med näringslivet så blir det ofta enklare för där blir det ofta en dragkamp på olika sätt, säger Henrik Kant, Stadsbyggnadsförvaltningen.

Avslutningsvis involverades publiken med mentifrågor och frågestund. På mentifrågan ”Vad hoppas du mest på ifrån den nya organisationen?” svarade flest samarbete och framdrift.

Seminariet spelades in och går att titta på i sin helhet här: NCC:s seminarium på Frihamnsdagarna

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Hult-Rentsch, Avdelningschef NCC Property Development, tel. 0709992405
johanna.hult-rentsch@ncc.se

 • Bild från Frihamnsdagarna seminarium.

 • Bild på kontrollpanelen vid Frihamnsdagarna seminarium.

 • Bild på en del av publiken vid Frihamnsdagarna seminarium.

 • Ordmoln genererat under seminariet baserat på vad publiken svarat på mentifrågan ”Vad hoppas du mest på ifrån den nya organisationen?”

 • Gruppfoto på seminariedeltagarna.