Felicia Sewerlid, 10 år, fick trycka på startknappen med bistånd av kommunalrådet Joakim Storck (C).

Startskott med pyroteknik för Lugnets nya badhus

Ett startskott följt av raketer och ett vattenfall skapat med pyroteknik blev den symboliska byggstarten för det nya badhuset på Lugnets idrottsområde i Falun.

Felicia Sewerlid, 10 år, och huvudperson i den första informationsfilmen som släppts om nya badhuset, fick förtroendet att trycka på startknappen med bistånd av kommunalrådet Joakim Storck (C).

En plats dit alla ska känna sig välkomna

NCC kommer i partnering med Lugnet i Falun AB uppföra det nya badet som får en bruttoarea på 7705 m2 och kommer innehålla inte mindre än 1 000 kvadratmeter vattenyta. Förutom tävlingsbanor med mobila läktare, bassänger med justerbart djup och rehabbassäng byggs även ett familjebad med aktivitetsbassäng, lekbassäng och barnbassäng för de minsta.

Klassiskt friluftsområde

Lugnets friluftsområde är klassisk mark med den kända sporthallen från 1992 som huserat många stora tävlingar i olika sporter.

Simhallen blir granne med riksskidstadion, hoppbackarna, isarena och friidrottsarena. Förutom den imponerande kärnan av sport-, motions- och rekreationsanläggningar rymmer området även gymnasie- och högskoleutbildningar med idrottsinriktning.

Med den nya simhallen blir området ett av de mest kompletta områdena för sport och friluftsliv i Norden.

Första partneringavtalet

– NCC har sedan 2010 byggt 12 nya badhus och det känns även lite speciellt att detta är vårt första partneringprojekt i Dalarna, säger Olle Andersson, affärschef på NCC, som själv mindes tillbaka till skid-VM 1974 när Lugnetanläggningarna var nya.

Bygghandlingsprojekteringen har startat, liksom markarbetena, och badhuset beräknas stå färdigt senhösten 2022.

Investeringskostnaden är beräknad till 356 Mkr.