Stärkt varumärke för NCC i media

NCC har stärkt sitt avtryck i media med fler nyheter, ökad andel positiva artiklar och ökad synlighet för NCC i synnerhet vad gäller partnering-affärer, digitala lösningar, arbetsmiljö och hållbara affärer. Det framgår av den analys medieanalysföretaget Retriever gjort under åren 2014 till och med 2017.

– NCC har haft en mycket bra resultatutveckling i media över åren. Det är ett resultat av ett konsekvent proaktivt mediearbete med NCC:s fokusområden och att NCC samtidigt är tydliga och transparenta vad gäller de utmaningar bolaget har, säger Nerma Klicic, analytiker på Retriever.

Sedan 2014, första året med jämförbara siffror, har antalet artiklar inom koncernen ökat med närmare en femtedel både i digitala och tryckta medier. NCC:s utrymme i artiklarna har samtidigt ökat och allt fler artiklar är positiva eller neutrala enligt Retriever.