Snart är NCC Industry arbetsmiljöcertifierade

Standarden heter ISO 45001 och är ett stöd för verksamhetsstyrning av arbetsmiljöarbetet och hur NCC:s affärsområde Industry förhåller sig till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Genom att certifiera sig mot standarden visar NCC att man arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Redan idag arbetar NCC, menar Jessica Drape, som är arbetsmiljöchef för NCC Industry Sverige, i väldigt stor utsträckning just så som standarden anger vad gäller stöd, planering, styrning och utvärdering. 

- Det är inga nyheter för oss vad gäller utförande, tvärtom har vi redan kommit väldigt långt med systematisering av vårt arbete med arbetsmiljö. Men certifieringen blir ett kvitto på att vi gör rätt och skickar en tydlig signal till kunder, medarbetare och partners att vi har kontroll på vårt arbete med arbetsmiljö och det har definitivt ett högt värde, säger hon.

Med certifieringen finns en extern kontroll av verksamheten. Certifieringens steg 1 föregicks av en extern revision i tre dagar där revisorerna träffade inköp, HR, samtliga avdelningschefer, delar av den operativa verksamheten samt skyddsombud. 

- Certifieringen är ett stort steg framåt och ger oss kvitto på att vi jobbar rätt och ger även verktyg att bli ännu bättre. Revisorerna ansåg att vi har mycket på plats redan och att vi har kommit långt, och det var förstås glädjande, säger Jessica Drape, och tillägger:

- Fast vi visste redan att vi var på rätt väg, mycket tack vare alla medarbetare och fackets stora engagemang i arbetsmiljöfrågor.
Affärsområde Industry är den del av NCC som arbetar med asfalt och stenmaterial. Antalet anställda i Norden uppgår till cirka 2600 medarbetare, varav knappt 1500 i Sverige. Sedan tidigare har NCC Industry i Norge precis gjort samma resa och i Danmark är NCC certifierade sedan tidigare.  

- Det känns bra att vi nu också får detta på plats i Sverige så vi stärker och fortsätter utveckla arbetsmiljöarbetet i alla länder, säger Mona Backlund som är Head of Health & Safety på NCC Industry i Norden. Hon fortsätter: 

- Ett hållbart arbetsliv med människan i fokus är en affärskritisk faktor. Med verksamhetsstyrning enligt ISO45001 utgår vi från kunder och intressenters krav och behov för att uppnå affärsnytta och öka organisationens värde vilket dessutom bidrar till hälsosammare och säkrare arbetsplatser.

Johan Brus var i egenskap av avdelningschef för NCC Asfalt Norr med vid genomgången med revisorerna. Han ser flera fördelar med certifieringen. 

- För oss på Asfalt finns det en hel del att vinna även om vi i praktiken redan jobbar på det här viset. Det blir mer transparent mot kunden hur vi arbetar och det är bra. Jag vet också att vissa kunder redan efterfrågar det, säger han. 

Thomas Berggren, som är avdelningschef för avdelning NCC Stenmaterial Middle, ser framför allt till helheten. 

- Det är klart att det är en fördel att ha en formell certifiering för det arbete vi gör. Vi har ju redan en mycket bra process för vårt arbete med arbetsmiljö. 

I oktober sker steg 2 i certifieringen där extern revision kommer ske i fem dagar i södra delen av Sverige och därefter får NCC Industry certifikatet efter att ha åtgärdat eventuella avvikelser.