Sju år med Dome of Visions, 2013-2020

Under sju år har NCC:s Dome of Visions varit en mötesplats för dialog och debatt kring innovation och hållbar samhällsutveckling på olika platser i Norden, senast i Göteborg. Projektet har varit en plattform för hundratals seminarier, utställningar, möten och samtal.  NCC sålde nyligen Dome of Visions i Göteborg och avslutar därmed ett intressant och inspirerande projekt. De nya ägarna Nilsson Energy Group tar över byggnaden, som även fortsättningsvis blir en mötesplats för hållbar utveckling med fokus på gröna vätgaslösningar

NCC:s första Dome of Visions etablerades i Köpenhamn 2013. Senare uppfördes även en Dome i Stockholm, utanför Kungliga Tekniska högskolan och efter några år flyttades den till Göteborg. Domen var också förebild för en mini-Dome som under ett par år bland annat var NCC:s plattform under Almedalsveckan på Gotland.  

Dome of Visions skapades som en plattform för diskussion och samtal kring hållbar utveckling och har tjänat som en visionär och inspirerande mötesplats. Genom åren har hundratals seminarier, utställningar, möten och samtal om hållbar samhällsutveckling och innovation hållits i Domen tillsammans med olika partners, politiker, näringslivet, forskare och besökare från hela världen.  

Under sju år har Domen varit en samlingsplats för dialog för NCC. Nu är det dags för nya plattformar. NCC:s arbete med att finna genomförbara hållbara lösningar för att bygga ett hållbart samhälle fortsätter tillsammans med kunder, leverantörer och andra intressenter.
NCC tackar alla samarbetspartners och andra som har varit involverade i denna resa.

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group

Bild på Stina Rosén, projektledare Dome of Visions, NCC Building Sweden
Stina Rosén

Projektledare, NCC Building Sweden

Dome of Visions