Sigge Thernwalls stora byggpris till NCC:s Tara Wood

NCC:s Tara Wood har belönats med Sigge Thernwalls stora byggpris. Priset ges till "eldsjälar som med nytänkande lösningar lyckats ta sin och andras forskning från teori till praktik och därmed bidrar till samhällsnytta".

Tara Wood är en av tre vinnare som alla verkar för forskning och utveckling inom anläggningsteknik. Pristagarna får dela på 1 miljon kronor.

Tara Wood är teknisk doktor från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och ledande specialist och teknisk affärsutvecklingsansvarig för geoteknik och mark vid NCC Infrastructure.

Juryns motivering lyder:
Tara Wood tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018 för att hon genom att driva svenska och internationella geotekniska nätverk har möjliggjort implementeringen av ny grundläggningsteknik i Sverige. Det gäller allt ifrån energipålar, till permanenta slitsmurar och nya lösningar för stabilisering av djupa schakter. Hon kombinerar en bred och djup teoretisk förståelse med ett praktiskt fokus och vågar ifrågasätta gamla tankesätt. Hon har härigenom medverkat till att optimera anläggningsbyggandet genom lösningar som kombinerar säkerhet, byggbarhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Läs mer på Rambolls hemsida

Foto: Truls Busch. Från vänster: Åsa Söderström Winberg, Hans Pétursson, Raid Karoumi, Tara Woods, Niklas Sörensen