NCC avvecklar Safida Montage

Efterfrågan på bemanningstjänster till projekt har minskat under de senaste åren. Allt oftare använder projekten underentreprenörer. Som en konsekvens av denna utveckling avvecklas NCC:s bemanningsföretag Safida Montage. Safida Montage har drygt 30 anställda.

Safida Montage startades 2015 för att erbjuda ett alternativ till externa bemanningsföretag. Under årens lopp har Safida Montage bidragit med kompetens på den nordiska marknaden, då 100-tals projekt bemannats via bolaget, men marknaden och inköpsbeteenden i byggbranschen, och inom NCC, har förändrats.

"Sättet att resurssätta projekt har förändrats. Bemanning av projekten utöver lokalt anställda görs idag i större utsträckning med underentreprenörer. Det är en utveckling vi generellt ser inom byggbranschen och inget NCC-specifikt," säger Robert Norlin Head of International Purchasing NCC.

När Safida Montage startades 2015 rådde det kompetens- och personalbrist på den nordiska marknaden inom bygg-, anläggning och beläggning. För att säkerställa projektens genomförande och korrekt hantering av inhyrd arbetskraft startades det helägda NCC-företaget.

"Ytterligare ett syfte med Safida Montage var att vara en viktig drivkraft i hela branschen för att uppnå transparens. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att säkerställa att våra underentreprenörer, leverantörer och andra samarbetspartners följer lagar och regler, vår uppförandekod och behandlar personalen korrekt. Den kunskap vi fått genom Safida hjälper oss även framöver med detta", fortsätter Robert Norlin Head of International Purchasing NCC.

Verksamheten läggs ner i slutet av februari i år. Det är cirka 30 personer vid två projekt i Stockholmsområdet som berörs.

Bild på Robert Norlin, Head of International Purchasing, NCC Group.
Robert Norlin

Head of International Purchasing, NCC Group