Så ska byggbranschen bidra till den svenska omstarten

Samstämmighet rådde på de flesta punkter när NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson bjöd in till panelsamtal om hur byggbranschen ska medverka i återstarten av Sveriges ekonomi. Från såväl regeringen som Svenskt Näringsliv och övriga panelmedverkande var man ense om att både långsiktiga och kortsiktiga investeringar måste till för att Sverige ska kunna satsa sig ur krisen.

Det var ett ytterst namnkunnigt sällskap som NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samlat för en livesänd paneldiskussion som en del av NCC:s digitala samtalsturné om hur vi ska bygga oss ur krisen. Bostadsminister Per Bolund, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, Omstartskommissionens ordförande Klas Eklund och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke hade tillsammans med Tomas Carlsson 45 minuter till sitt förfogande att diskutera byggbranschens roll i att utveckla Sverige och stärka landets ekonomi.

Den rådande pandemin har inte bara satt sin medicinska prägel på samhället med sjukdomar och dödsfall som följd. Den har också inneburit att ekonomin fått sig en törn. Och det behöver Sverige resa sig ur.

– Vi måste ta tillbaka initiativet, menade Tomas Carlsson som också lyfte fram behovet av att Sverige kommer igång med meningsfulla investeringar.

– Vi har föreslagit konkreta, hållbara investeringar i infrastruktur: renovering och vattenförsörjning, fortsatte han.

Digital events 1