Rostiga stålbroar gav pris till NCC:are

NCC:s nyanställda Anna Åqvist har fått Stålbyggnadsinstitutet pris ”Årets bästa examensarbete” 2016. De livcykelanalyser Anna gjort av olika stål visar att rosttrögt Cortenstål ger den mest hållbara bron. I Sverige är det ovanligt med roströda Cortenbroar, men studien kan bidra till ändring.

Grattis Anna till priset – varför just broar? 

– Jag gillar broar – det är en häftig konstruktion! Broar görs ju mest i stål men eftersom materialet ger stora utsläpp av koldioxid måste vi hitta nya och mer hållbara lösningar och material även för dessa byggnader. Jag och min kurskamrat Olivia Siklander studerade en bro i Uppsala för bilar, bussar, gång- och cykeltrafikanter där bygget redan pågår, men i rostfritt stål.

Hur kom ni med i tävlingen? 

– Vår handledare på KTH nominerade oss till Stålbyggnadsinstitutets årliga tävling. Konkurrensen var stor men vi blev en av tre finalister och vann! Det är också första gången KTH vinner priset. Vinsten är så klart äran och 20 000 kronor. Det första vi gör för pengarna är att fira med god middag.

Varför är rostigt stål så hållbart? 

– Vi jämförde konventionellt stål, rostfritt stål och rosttrögt stål i två livscykelanalyser, LCA (Life Cycle Assessment) och LCC (Life Cycle Cost). De visar vad som blir mest hållbart både för både miljö, samhälle och ekonomi.

– I rosttrögt stål som kallas Corten, skyddas metallen av sin egen rost. Att tillverka bron i Corten är billigare och belastar miljön mindre än rostfritt stål. Dessutom behöver en Cortenbro minimalt underhåll, på samma sätt som rostfria stålbroar. En bro i konventionellt stål kräver mer underhåll. Det belastar miljön och ökar kostnaderna.

– En Cortenbro för tung trafik kan dock innebära att stålbalkarna får större dimensioner än konventionellt stål. Broar i Corten är inte så ovanliga i andra länder, till exempel finns flera i Spanien och en på Åland.

Motivering av Stålbyggnadsinstitutet

Anna Åqvist och Olivia Siklander tilldelas utmärkelsen årets bästa examensarbete inom Stålbyggnad för sitt arbete, Livscykelanalyser för en öppningsbar vägbro – Studie av nya Flottsundsbron byggd i konventionellt, rostfritt eller rosttrögt stål. Arbetet belyser intressanta och aktuella frågeställningar. Genom grundliga livscykelanalyser beräknas livscykelkostnaderna för en avancerad samhällelig nyttokonstruktion. Analyser som denna kan leda till besparingar för samhället.