Rent vatten – ett ämne som engagerar

I mitten av februari släppte NCC en rapport om VA, i samband med det bjöd NCC tillsammans med Svenskt Vatten in ledande politiker från Sveriges riksdag till ett live-sänt webbsamtal för att diskutera VA-systemets utmaningar och möjliga lösningar. Här kan du ta del websamtalet i efterhand och ladda ned ditt exemplar av rapporten.

NCC har lång erfarenhet inom vatten och avlopp (VA) och har specialistkompetens i hela kedjan.

- Vi har under lång tid byggt ut och renoverat Sveriges VA-system och jobbat nära och i samarbete med många av Sveriges kommuner. Under detta arbete har vi på nära håll sett många av de stora utmaningarna som finns med Sveriges VA-system, säger Henrik Enell, divisionschef i NCC Infrastructure.

I rapporten om VA presenterar NCC nio reformförslag med fokus på hur ökad samverkan, tydligare krav, ökad finansiering och höjd kompetens kan stärka VA-verksamheten i landet.

- Vår förhoppning är att denna rapport på ett enkelt, tydligt och konkret sätt ska peka ut riktningen för vad som behöver göras, varför investeringar i VA-infrastruktur är viktigt och vilka förutsättningar som krävs för att Sverige ska kunna bygga upp ett VA-system i toppklass, säger Henrik Enell, divisionschef i NCC Infrastructure.

Websamtalet arrangerade NCC tillsammans med Svenskt Vatten med deltagare från flera riksdagspartier. Deltagarna var rörande överens om systemet behöver rustas upp, men hade lite olika syn på vilka åtgärder som behövs.

På frågan om vilken som är den viktigaste åtgärden lyfte deltagarna en mängd åtgärder: börja mäta toxicitet i vatten och inför bättre reningsmetoder, gör det möjligt att fondera för reinvesteringar och förläng fonderingstiden och öka samarbetet såväl inom kommunen som mellan kommuner och med näringslivet.

Per Dalhielm, vd för Svenskt Vatten, sammanfattade det väl:

- Det behövs ett samlat åtgärdspaket för att det handlar om så stora och viktiga saker.

På denna sida hittar du VA-rapporten, ”Hur kan Sveriges VA-system moderniseras?” och websamtalet.

Tillsammans med Svenskt Vatten har NCC även fått en debattartikel publicerad i Dagens Industri. Ta del av den här.