Positivt att känna att man bidrar

Blanca Sandoval är civilingenjör inriktad mot VVS och vattenbyggnadsteknik. Hon går utbildningen NCC Nystart, en arbetsmarknadsutbildning för utrikesfödda ingenjörer som ska möta NCC:s rekryteringsbehov. Blanca praktiserar på NCC:s projekt Förbifart Stockholm och varvar praktiken på NCC med teori på Kunskapsskolan.

– Hela programmets fokus på språk och integration är väl genomtänkt med tanke på mina behov och mitt mål att starta en karriär i Sverige. Det är ett bra och effektivt sätt att komma in på arbetsmarknaden, och mycket motiverande med tanke på möjligheten att få fortsätta att jobba på NCC efter utbildningen, säger civilingenjör Blanca Sandoval.

NCC Nystart ska stärka kunskaperna i bland annat säkerhet och arbetsmiljö. Språkinriktad undervisning och utbildning i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar ingår i utbildningen. Teori varvas med praktik och målet är att deltagarna ska vara anställningsbara hos NCC efter utbildningen.

– Tre övergripande perspektiv har jag tagit med mig från utbildningen. Ett är den svenska kulturen, politiken, hur samhället fungerar samt oskrivna regler. Nummer två handlar om ledarskap och gruppdynamik på företaget. Särskilt tacksam är jag över att ha lärt känna mina styrkor i grupparbeten, samt vilka sidor jag behöver förbättra. Det tredje perspektivet är språket. Jag har generellt under programmet lärt mig språket bättre, och även förstått vad jag behöver utveckla, förklarar Blanca.

Blanca jobbar på Förbifart Stockholm trafikplats Häggvik och Hjulsta med bland annat vattenhanteringsplanen som ska säkerställa en bra hantering av länshållningsvatten och att minimera utsläpp av eventuella föroreningar.

– Praktiken går bra. Jag har haft möjlighet att uppdatera mig inom till exempel sedimentering och vattenkvalitet och bidra till att ta fram och utforma en vattenhanteringplan. Jag har även fått en större insikt i dynamiken på arbetsplatsen, till exempel mellan produktion och miljökontroll, berättar Blanca.

NCC och Kunskapsskolan har tillsammans med Arbetsförmedlingen startat NCC Nystart, en arbetsmarknadsutbildning för utrikesfödda ingenjörer, med syfte att erbjuda en snabb väg in på arbetsmarknaden i en bransch som har ett stort rekryteringsbehov. Samtidigt är satsningen också en viktig del i ambitionen att öka mångfalden på NCC:s arbetsplatser.

– Det har varit positivt att komma in i ett projekt och känna att man kan bidra med sin erfarenhet. Det saknade jag innan jag fick den här möjligheten. Dock finns det förstås gränser när man är praktikant. Men man får i alla fall en bra känsla för arbetslivet och hur det kan utveckla sig i framtiden, avslutar Blanca Sandoval.