Nytt betongrecept minskar sprickor och koldioxidutsläpp vid NCC:s upprustning av Lilla Edet

Det mer än 100 år gamla vattenkraftverket Lilla Edet ska rustas upp för att höja säkerheten ytterligare för att kunna hantera större vattenflöden. Den nya dammen byggs i klimatförbättrad betong med en ny sammansättning som minskar både koldioxidutsläppen och risken för betongsprickor.

NCC har ett systematiskt arbete med att identifiera lösningar för att minska klimatpåverkan i alla projekt vilket blir särskilt viktigt i storskaliga satsningar som kräver mycket betong.  

I Lilla Edet, några mil norr om Göteborg, jobbar NCC med att rusta upp dammanläggningen vid Lilla Edets vattenkraftverk. Kraftverkets betongdamm ska ersättas med en ny damm och byggas med klimatförbättrad betong enligt ett nytt recept som ska minimera sprickor och därmed öka livslängden.

– Man kan säga att vi är något av pionjärer i Sverige. Det är första gången som flygaska används i den här omfattningen i den här typen av konstruktioner, Iad Saleh, teknisk specialist på NCC Teknik.

Nytt betongrecept minskar utsläppen

Cement, som används som bindemedel i betong, orsakar stora utsläpp av koldioxid när den produceras. Det nya betongreceptet har NCC utvecklat tillsammans med kunden Vattenfall och betongleverantören Thomas Betong. I det nya receptet har en del av cementen ersatts av flygaska och större ballast används. Det här innebär en betong med 30 procent lägre klimatpåverkan jämfört med det föreskrivna receptet för anläggningen. 

Iad Saleh har varit involverad i framtagningen av det nya betongreceptet.

– Den nya betongen beräknas ge en besparing på 105 kilo koldioxidekvivalenter per kubikmeter. I den totala mängden betong där vi hoppas kunna använda receptet beräknas besparingen uppgå till minst 630 ton vilket motsvarar mer än 8 0001 bilresor mellan Göteborg och Stockholm, säger Iad Saleh.

Minskad sprickbildning och ökad livslängd

NCC har gjort en testgjutning mot berg i en bergtäkt för att se hur betongen beter sig och utfallet är positivt.   

– Betongen i en damm ska klara av tuffa förhållanden. Då vill man givetvis ha så få sprickor som möjligt, säger Iad Saleh.  

Betongreceptet har tagits fram för att minimera sprickor som uppstår när betongen härdar. Även om viss sprickbildning är normalt behöver omfånget vara inom vissa gränser.  

– När betongen härdar reagerar cementen med en värmeutveckling vilket gör att betongmassan expanderar. Sen när den svalnar så drar den ihop sig. Om det då är något som håller emot betongmassan, exempelvis en del av konstruktionen, bottenplattan eller berget, kan det bli genomgående sprickor i den färdiga slutprodukten och de vill man absolut inte ha, det kan påverka konstruktionens livslängd säger Iad Saleh. Han fortsätter: 

– Vi har ofta snåriga geometrier i kraftverk och behöver ofta använda kylrör för att hålla temperaturen nere. Sammantaget har vi ganska mycket som skulle kunna hindra betongmassan att krympa fritt. Därför är det viktigt att göra allt vi kan för att hålla temperaturutvecklingen i schack. 

Flygaskan och den större ballasten som används i den klimatförbättrade betongen bidrar till mindre värmeutveckling när betongen härdar. Betongen expanderar då mindre och det krävs då färre kylrör för att reglera temperatur och storleksförändringar som kan skapa sprickor.  

Summerat, betyder det här att NCC kommer att leverera en ny betongdamm med hög kvalitet som kommer att hålla i mer än 100 år och samtidigt minska klimatpåverkan med cirka 30 procent.