Svante Hagman ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier har utsett Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure, till ny förbundsordförande. Svante Hagman har suttit i Sveriges Byggindustriers styrelse sedan 2013.

– Vi har många spännande frågor och områden att driva och diskutera inom branschen framöver och jag är jätteglad över att få leda det arbetet. Vi behöver bland annat fortsätta att arbeta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling och skapa en sund konkurrens i branschen. Något som är extra viktigt eftersom mycket sker i snabb takt och efterfrågan på våra tjänster är stor, säger Svante Hagman, och fortsätter;

– Många företag har även svårt att rekrytera medarbetare. Branschen är oerhört rolig, intressant och varierande och den bilden behöver vi bli bättre på att förmedla. Jag vill också att vi ska arbeta för att visa att byggbranschen är mer än en byggarbetsplats och att det finns många olika sorters roller, uppgifter och utmaningar som passar många.

Det var i samband med årets Byggstämma som en ny ordförande valdes.