Arbete som pågår vid Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven.

Nya vägar för vandringsfisk i Dalälven

På uppdrag av Fortum bygger NCC fiskvägar i Dalälven som ska göra det möjligt för siljansöring och harr att ta sig förbi vattenkraftverk när de leker uppströms. I Blyberg respektive Spjutmo byggs vägar som ska stå klara 2022 och 2023.

I början av mars berättade NCC om uppdraget att bygga om och renovera Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven. När avtal om det arbetet skrevs på gjordes också upp om ett besläktat arbete: att bygga fiskvägar förbi två andra kraftverk i älven. Nu är etableringen klar och arbetet kan komma igång.
- Vi har stängslat in området, ställt upp en kran och satt upp bodar. Redan före semestern kommer vi att vara i full gång med betongarbete för det första utsteget, säger platschef Robin Aldrin.

Ett utsteg är sista delen av fiskvägen som leder fisken ut i magasinet, uppströms om kraftstationen. Och ett insteg är där fisken påbörjar sin vandring från nedströmssidan av detsamma, till uppströmssidan. Fiskvägen byggs i syfte att få fisken att vandra uppåt och inte nedåt. Den ränna mellan insteg och utsteg som ska byggas i Spjutmo ska bli cirka 560 meter lång och motsvarigheten i Blyberg ska bli 360 meter. Rännorna, som kommer vara cirka fyra meter breda, byggs till största delen i prefabricerad betong. Innan den kan komma på plats måste man dock spränga schakt.
- Spjutmo-schaktet ska bli hela 22 meter djupt och Blyberg-schaktet blir 16 meter så det är mycket berg som ska bort. Spränggruppen kommer att jobba i hela 80 skift för Spjutmo och 70 skift för Blyberg, säger Robin Aldrin.

Den stora utmaningen, som Robin Aldrin ser det, är att losshålla stora mängder berg nära kraftverk vars verksamhet inte får störas.
- Kraftverken ska hålla igång hela tiden medan vi jobbar och deras verksamhet ska inte påverkas. Klart att det är en utmaning men det kommer vi att klara, säger han.

Fiskvägarna byggs för att vandringsfiskar som öring och harr ska kunna vandra uppför älven utan att beståndet påverkas. Inte minst öringen är hotad och behöver hjälp med fortlevnaden. Att ha fiskvägar, eller fisktrappor som de också kan kallas, är en lösning som kan komma att bli allt vanligare efter den av riksdagen beslutade nationella omprövningen av vattenkraften (NAP).
- Fortum har gjort flera olika försök med nya innovativa lösningar för att underlätta fiskvandring längs den här älvsträckan. Det är förknippat med komplexitet och stora utmaningar att anlägga och kostnadsberäkna fiskvägsprojekt vid stora älvar och kraftverk. Sammantaget blir de investeringar vi här gör i fiskvägar de största i svensk historia, säger Fortums projektledare Kristoffer Sjöstrand.

För NCC är det inte bara ett viktigt projekt sett till att den biologiska mångfalden främjas och att vattenkraften fortsätter att utvecklas. Det är också viktigt för att vattenteknik är ett prioriterat område för NCC med många intressanta projekt igång samtidigt över hela landet och flera andra på gång.
- Vi uppskattar att vi har fått förtroendet från Fortum att driva det här projektet. Fortum är en viktig kund för oss som vi jobbat tillsammans med i många år och i en lång rad lyckade projekt. Och genom åren har vi byggt en bra relation som vi vill ha kvar och stärka. Så vi ser verkligen fram emot att få arbeta i Spjutmo och Blyberg, säger Anna Arnfeldt, produktionschef på NCC.
Projektet kommer att sysselsätta ett tiotal egen personal, inräknat både yrkesarbetare och tjänstemän, plus underentreprenörer.