Norska konkurrensverket godkänner NCC:s förvärv av Nordisk Fundamentering

Det norska konkurrensverket, Konkurransetilsynet, har godkänt NCCs förvärv av verksamheten i Nordisk Fundamentering AS.

Efter Konkurransetilsynets godkännande av övertagandet flyttas omkring 80 anställda på Nordisk Fundamentering AS till NCC Industry AS och kommer att ingå i enheten Hercules Fundamentering.

- Som väntat godkände Konkurransetilsynet förvärvet av verksamheten i Nordisk Fundamentering AS. Nu fortsätter vi arbetet och följer vår integrationsplan. Målet är att Hercules och Nordisk Fundamentering ska vara helt integrerade per den 1 november, säger Mats Norberg, chef för Hercules.

I och med uppköpet blir Hercules Fundamentering en av de största aktörerna på den norska marknaden för grundläggning. Konkurransetilsynet lämnade sitt godkännande av förvärvet den 18 september.

NCC har som strategi att vara en central aktör på den nordiska marknaden för grundläggning.

Kontakt: Mats Norberg,  nordisk chef för Hercules Fundamentering inom NCC Industry. Tel: +46 70 535 23 87