Marie Berglund, Raw material & environment, NCC Industry

NCC:s Marie Berglund belönas med Guldklubban

Marie Berglund, till vardags vice VD för råvaruförsörjning och miljö och hållbarhetssamordnare på NCC Industry, har för förtjänstfullt ordförandeskap tilldelats utnämningen Guldklubban i kategorin onoterade bolag för sitt styrelseordförandeskap i Eurocon.

Marie Berglund har sedan många år kombinerat sin roll på NCC med externa styrelseuppdrag, bland annat som styrelseledamot i Boliden, Baltic Sea 2020 och som ordförande i teknikkonsultbolaget Eurocon.

Tack vare arbetet på NCC, och sina övriga uppdrag, har hon bland annat lärt sig hur hållbarhetsarbetet i ett företag kan optimeras genom kunskap, erfarenhet, teknik och goda exempel.

– Hållbarhetsfrågorna är komplexa och viktiga, men inte “flummiga” om man bryter ned dem. Det har vi gjort i NCC, vårt ramverk är tydligt, säger Marie Berglund.

Guldklubban belönar förtjänstfullt ordförandeskap och delas ut I två klasser: en för noterade och en för onoterade bolag. Priset instiftades 2005 av den ideella föreningen Styrelseakademien och revisions- och konsultföretaget Deloitte.