NCC visade upp hållbarhetsarbete vid öppet hus på verksamheten i Arlanda

NCC Industrys verksamhet i Arlanda bjöd nyligen in kunder till ett öppet hus. Syftet var att ge en inblick i verksamheten och särskilt belysa arbetet med att minska CO2-utsläppen i produktionen.

Precis intill rullbanorna på Arlanda flygplats bedriver NCC Industry flera verksamheter; bergtäkt, asfaltverk och ett gjutasfaltverk. Vid ett gemensamt öppet hus visades verksamheten med fokus på arbetet med att minska den negativa klimatpåverkan med utsläpp.  

– Vi ligger långt framme när det gäller koldioxidreducerad produktion och det ville vi visa för våra kunder. Inte minst handlar det om att skapa större förståelse kring hur vi åstadkommer lägre utsläpp och hur mycket lägre vi kan komma. Vi skulle gärna se att marknaden ställde högre krav på utsläppsreduktion, kraven måste skärpas om vi ska uppnå klimatmålen, säger Marcus Jansson, Operation Manager, NCC Industry.    

I tillägg till en guidad rundtur med buss genom bergtäkten bjöds besökarna på olika genomgångar av verksamheten; NCC:s arbete med hälsa och säkerhet, maskiner, hur asfalt tillverkas, olika metoder NCC använder sig av för att minska CO2-utsläppen i produktionen.  

Stor vikt lades också på att beskriva analysarbetet som laboratoriepersonalen utför och hur de jobbar med att säkerställa rätt kvalitet på slutprodukten.