NCC vinner utmärkelsen Årets Lean-byggare 2022

Torsdagen den 13 oktober stod det klart att NCC vinner utmärkelsen Årets Lean-byggare för sitt leanbaserade arbetssätt, NCC Projektstudio.

Juryns motivering lyder:

”Genom att kombinera ett starkt underifrånperspektiv med utbildning har årets vinnare byggt en samarbetskultur som reducerar onödigt arbete och ger förutsättningar för människor att utvecklas. En samarbetskultur som ökar kvaliteten, kortar ledtider och minskar kostnader. En kultur som har skapat en grund för fortsatt utveckling, och som många kan lära av. Vinnaren är NCC Building Sverige.”

-  Att NCC vinner priset som Årets Lean-byggare 2022 innebär att alla som varit delaktiga i den här resan under drygt 15 år får ett erkännande och att vårt arbete uppmärksammas även utanför NCC, säger Janni Tjell, specialist projekteringsstyrning på NCC.

Med NCC Projektstudio har NCC har bland annat kortat ledtider i projekteringen, tagit fram standardiserade arbetssätt och fått en mer självgående projekteringsorganisation med stöd av Visual Management samt förbättrat arbetsmiljön med ökad tillit och respekt som följd.

Från traditionellt förfarande till värdeskapande projekteringsarbete

Före 2011 tillämpade NCC ett traditionellt förfarande i projekteringen som huvudsakligen bestod av koordineringsmöten mellan konsulter var- och varannan vecka, beroende på projektets storlek. Dessa möten strukturerades kring ett protokoll och en beslutslista. Vid mötena behandlades detaljfrågor, vilket resulterade i att de konsulter som inte berördes av detaljfrågorna fick sitta och vänta. Om samordning behövdes mellan olika aktörer skedde det mellan möten och oftast via e-mail.

Idag arbetar NCC enligt NCC Projektstudio som är ett lean-baserat arbetssätt för värdeskapande projekteringsarbete.

NCC Projektstudio kan användas för alla projekt

-  I stort handlar NCC Projektstudio om ett samarbetssätt som vi använder i projekteringen som baseras på Lean-teorin. Det handlar om hur vi arbetar och våra beteenden, och om att generera värde i alla led – både för våra kunder och inom NCC. Det är ett strukturerat arbetssätt som bygger på samlokalisering och Visual Management. Det handlar om att förbättra kommunikationen samt att samla och nyttja den kompetens som finns på bästa sätt så att alla bidrar, säger Janni Tjell.

Arbetet med NCC Projektstudio startade 2011, då man såg att det fanns tid i projekten som inte skapade värde och att kompetens inte alltid nyttjades effektivt. NCC valde att satsa på de som arbetar i projekten snarare än på verktygen, något man var ett av få bolag som gjorde.

NCC Projektstudio kan användas för alla projekt och anpassas efter storlek och antal medarbetare i projektet. Tanken är att bidra till ökad samverkan och transparens.

- Det är viktigt att alla involverade är med i planeringen innan detaljprojektering och att alla beroenden synliggörs för att delleveranser ska planeras och för att få en jämnare arbetsbelastning i projektet. På så sätt blir det lättare att synliggöra projektets utmaningar och samtidigt skapa förståelse för beroenden mellan aktiviteter. Genom att lyfta problemställningar tidigt så får vi möjlighet att hitta nya innovativa lösningar, säger Janni Tjell. Hon fortsätter:

- Det här handlar också om social hållbarhet och om att jämna ut arbetsflödet. I projekteringsarbetet kan det uppkomma arbetstoppar och NCC Projektstudio skapar flexibilitet för våra medarbetare att kunna hantera dem. På så vis ger arbetssättet i NCC Projektstudio ett hållbart och värdeskapande arbetssätt för alla.

NCC Projektstudio används idag över hela NCC och ”hostas” inom Building Sweden. Genom gemensamma nätverksträffar mellan projekteringsledare i bolaget sprides erfarenheter vilket bidrar till ett ökat lärande mellan affärsområden.

Kunden är med och påverkar beslut genom hela projekteringen

-  Våra kunder uppskattar vårt sätt att arbeta med NCC Projektstudio och den samverkan det innebär. För dem innebär det att de är med och påverkar beslut genom hela projekteringen, vilket gör att slutresultatet blir närmare kundens vision. I och med att kunden är med och förstår de kompromisser som görs under projekteringen känner de också ett ökat ägandeskap och förstår utmaningen i alla de val som måste göras, berättar Janni Tjell.  

Samarbete med Chalmers

En Lean-implementering kräver att företaget vågar satsa på utbildning och coaching av interna medarbetare.

–  För att få kompetens inom Lean har NCC tillsammans med Chalmers i Göteborg tagit fram en utbildning. Den sträcker sig över ett år och startar en gång i halvåret. Alla medarbetare som är intresserade har möjlighet att delta i utbildningen, avslutar Janni Tjell.

Här kan du läsa mer om NCC:s vinst i Byggindustrin (kan kräva inloggning)