NCC vinner flera beläggningsavtal med Göteborgs Stad

På uppdrag av Trafikkontoret inom Göteborgs Stad ska NCC utföra beläggningsarbeten på ett flertal högtrafikerade vägar i Göteborg till ett sammanlagt ordervärde om ca 66 MSEK. Beläggningsarbetena görs alla med NCC Green Asphalt som genererar 60 procent mindre koldioxidutsläpp än standardasfalt.

Uppdragen omfattar beläggningsarbeten och upprustningar av flera olika vägar och gator runt om Göteborg. I tillägg ska arbeten med kantsten, gångbanor och belysning genomföras. Flera av vägarna är högtrafikerade med både bil-, buss- och spårvagnstrafik vilket kräver noggranna förberedelser och tätt samarbete mellan flera parter för att få arbetet och trafiken att flyta på med minimala störningar.

– När vi nu förbättrar ett antal viktiga vägar runt om i Göteborg är vi glada att kunna göra det med NCC Green Asphalt som har minsta möjliga miljöpåverkan och samtidigt uppfyller samma krav som konventionell asfalt. Vi behöver arbeta på många olika fronter för att minska våra utsläpp, och det här är ett viktigt steg på vägen, säger Mattias Lagerstedt, area manager, NCC Industry Asphalt South Sweden.

Sedan flera år är all asfalt NCC producerar så kallad Green Asphalt. NCC Green Asphalt tillverkas vid lägre temperatur vilket innebär minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid jämfört med konventionellt framställd asfalt. Med hög andel återvunnen asfalt och asfaltverk som drivs på pellets minskas koldioxidutsläppen med upp till 60%, utan att tumma på asfaltens övriga kvalitéer.

Trafikkontorets miljökrav omfattar bland annat att asfalten ska framställas med hjälp av förnyelsebart bränsle och att asfaltmassorna har en global uppvärmningspotential (GWP) under 42 GWP/ton. Detta leds i bevis genom miljövarudeklaration, EPD. 

Asfalten som används i Göteborg hämtas från NCC:s asfaltverk i Tagene – det första asfaltverket som ställde om till att använda pellets i stor skala. Idag har alla NCC:s asfaltverk i Sverige ställt om från olja till pellets.

Arbetet med första etappen påbörjades under början av juni och ska vara klart i slutet av oktober. Övriga etapper har en färdigställandetid i juni 2023. Avtalen med Trafikkontoret har ett sammanlagt värde på 66 MSEK.

Bild på asfaltering
Bild på asfaltering.