NCC Via Safe säkrar arbetsmiljön på Älvsborgsbron

Trafikverket ska under två år göra reparationer på Älvsborgsbron i Göteborg och ett körfält kommer att stängas av. NCC har fått uppdraget att ansvara för all avstängning och omledning av trafik under tiden bron reparareras.

I helgen var NCC ViaSafe på plats och placerade ut 2 km barriär på bron. Barriären monteras för att skapa en säker arbetsmiljö för de som ska jobba på bron och hjälper trafiken att flyta bättre.

- Vi kommer att stänga av ett körfält och samtidigt ge trafiken samma förutsättningar som vanligt genom att anpassa avstängningarna efter trafikflödet, säger Johan Lundberg, area manager NCC Infraservices. Det innebär att vi kommer att flytta ändarna varje morgon innan morgontrafiken och varje dag innan eftermiddagstrafiken så att det är flest filer öppna i den riktning där det är som mest trafik. 

Arbetena kommer att pågå under tiden 1 april – 30 september 2016 och 2017 och uppdraget är det största hittills för NCC ViaSafe.

NCC ViaSafe är ett relativt nytt koncept inom NCC. Konceptet är en totallösning med en rad olika tjänster som tillsammans förbättrar trafiksäkerheten för både trafikanter och vägarbetare.