NCC tecknar samverkansavtal med Västvatten om ny råvattenledning

NCC har signerat ett samverkansavtal med Västvatten för en planerad överföringsledning för råvatten mellan Trollhättan och Uddevalla. I ett inledningsskede ska NCC tillsammans med Västvatten genomföra en övergripande planering och utredning för projektet.

– Vi har jobbat med upphandlingen i över ett år och är nöjda med ett gott resultat. Det här känns bra. Överföringsledningen är ett stort och komplext projekt vilket gör att vi behöver jobba nära en medspelare för att få samsyn kring det som ska tas fram. Vi ser fram emot att fortsatt arbeta tillsammans med NCC, säger Lars Ålander, projektledare Västvatten AB

I detta förberedande skede görs markundersökningar, beslutsunderlag för teknikval och stråkval för ledningen, underlag till tillståndsansökningar och avtal samt en indelning av byggnationsprojektet i huvuddelar.

Projektet omfattar planering, projektering och uppförandet av en ca 25 kilometer lång överföringsledning för råvatten. Den nya ledningen ska gå mellan Överby i Trollhättans kommun och Köperöd i Uddevalla kommun. Projektet genomförs för att säkra framtida råvattenförsörjning i Uddevalla kommun.

Beställare är Uddevalla Vatten AB genom Västvatten, ett driftbolag som gemensamt ägs av Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner. Bolaget ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamheter.

– Vi ser fram emot att kanalisera vår kompetens och erfarenhet i detta viktiga projekt, och tillsammans med Västvatten stärka den framtida dricksvattenförsörjningen i området. Vi är stolta över fortsatt förtroende och fortsätter det positiva arbetet i samarbetsformen partnering eftersom det möjliggör att kunden kan dra nytta av vår expertis i tidigt skede, säger Torbjörn Fant, avdelningschef, NCC Infrastructure.