NCC tecknar ramavtal med Vattenfall för säkerhetslösningar i trafiken

NCC har tecknat ett ramavtal med Vattenfall Services Nordic AB för säkerhetslösningar i trafikmiljö. Ramavtalet uppskattas vara värt 15-20 MSEK och rör Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg län, Blekinge län samt Skåne län. Trafiksäkerhets-lösningen som NCC erbjuder heter NCC ViaSafe.

– Vi har ett stort behov av god säkerhet när vi utför vårt arbete med att underhålla belysningen på Trafikverkets vägar över hela landet. NCC är en leverantör som kan förse oss med detta samtidigt som de har en bra geografisk spridning på sin verksamhet, vilket är en förutsättning för oss, säger Martin Johansson, avdelningschef Belysning region syd, Vattenfall.

NCC ViaSafe är en lösning som förbättrar säkerheten i en rad olika sammanhang, bland annat i trafikmiljö. I uppdraget för Vattenfall kommer NCC se till att det finns trafikordningsplaner för de arbeten som sköts på vägarna, tillhandahåller påkörningsskydd vid vägarbeten, samt upprättar vägavspärrningar så att Vattenfalls medarbetare kan arbeta säkert längs vägarna. NCC kommer även hantera schaktning för nedläggning av kabel och gjuta fundament för belysningsstolpar åt Vattenfall.

– NCC och Vattenfall har samarbetat på andra håll i organisationen sedan flera år tillbaka. Det är roligt att se att vi nu fördjupar arbetet ytterligare. Ramavtalet ligger helt i linje med vår målsättning att utveckla NCC ViaSafe och öka vår tillväxt i Sverige, säger Frida Panzar, marknads- och affärsutvecklare på NCC Infra Services, inom NCC Infrastructure.

Ramavtalet är tecknat på två år med möjlighet till förlängning på två år och kommer att registreras inom affärsområdet Infrastructure.

Läs mer om NCC ViaSafe