NCC tecknar ramavtal med Ale kommun

NCC har tecknat ramavtal gällande underhållsbeläggningar för Ale kommun. Avtalet löper i fyra år med sammanlagt 5 000 ton asfalt årligen.

NCC har under sammanlagt 40 år haft ramavtal med Ale kommun avseende beläggningsarbeten och markarbeten. När det nyligen var dags för ny upphandling fick NCC förnyat förtroende och hållbarhetskrav spelade avgörande roll.

– Vi har haft ett personligt men professionellt samarbete genom åren och NCC levererar den kvalitet som vi förväntar oss för våra skattebetalares räkning, säger Gustaf Nilvall, enhetschef Gata/Park på Ale kommun.
Ale kommun ställer hårda miljökrav, lika hårda som storstadskommunerna. Det innebär höga krav på motorer och CO2-utsläpp samt att asfalten tillverkas på ett asfaltverk som till 85% drivs av förnyelsebar energi.

Asfalten till Ale kommun tas från asfaltverket i Tagene som var först ut med att använda pellets som uppvärmning i stor skala.

– All NCC:s asfalt är så kallad Green Asphalt, alltså miljöanpassad asfalt som tillverkas vid lägre temperatur. Det innebär minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid jämfört med konventionellt framställd asfalt. Med hög andel återvunnen asfalt och asfaltverk som drivs på pellets kan vi minska C02-utsläppen med upp till 60% och ändå uppfylla samma krav som konventionell asfalt, säger Jesper Andersson, Area Manager, NCC Industry.

– Ale kommun är unika i det att de ställer som krav att grävmaskinisterna ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet. Det är ett gott bevis på att de tar kvalitet och leveranssäkerhet på största allvar. Det är bra och viktigt att Ale kommun ställer höga krav på både hållbarhet och kvalitet, krav som också noggrant följs upp, säger Jesper Andersson, Area Manager, NCC Industry.

Ramavtalet omfattar förarbeten, fräsning, beläggningar och återställningsarbeten där kommunen gör succesiva avrop efter behov. Utöver beläggningsarbeten ingår även markarbeten såsom gång- och cykelbanor, busshållplatser och en stor mängd belysningsarbeten. Ramavtalet är tecknat på fyra år med en sammanlagd ordervolym om ca 5 000 ton årligen.