NCC synliggjorde flera viktiga frågeställningar under årets Almedalsvecka

I början av juli arrangerades återigen politikerveckan i Visby i fysisk form för första gången sedan 2019. NCC var på plats för att belysa flera frågeställningar som är viktiga för NCC, vår verksamhet och våra kunder.

Under veckan lyfte NCC ett antal strategiskt viktiga samhällsfrågor, till exempel hur Sverige kan få till en hållbar och fungerande materialförsörjning, hur vi kan bygga bort underhållsskulden för vatten och avlopp, miljonprogrammet och våra vägar och järnvägar.

När vi summerar årets Almedalsvecka så har vi arrangerat 4 rundabordssamtal med cirka 30 deltagare, 3 middagar, våra talespersoner har deltagit i 12 externa rundabordssamtal/panelsamtal, vi har haft bevakning på ett 20-tal seminarier och vi har haft cirka 25 enskilda möten inbokade med politiker, företagsrepresentanter och beslutsfattare.

NCC representerades av ett antal nyckelpersoner från olika affärsområden. Under veckan deltog medarbetarna i seminarium, möten och samtal på bland annat följande teman:

  • Hur kan vi bygga bort Sveriges underhållsskuld och rusta upp miljonprogrammet?
  • Modernisering och upprustning av Sveriges VA-system
  • Vad driver kostnader när man planerar och bygger skolor och förskolor? Och vad händer när vi planerar fel från början??
  • Hur säkerställer vi en hållbar materialförsörjning?
  • Hur utvecklar vi Stockholm?
  • Hur säkerställer vi kompetensutveckling och tillskottet av nya ingenjörer?

Hur kan vi bygga bort Sveriges underhållsskuld och rusta upp miljonprogrammet?

Upprustningen av miljonprogramsområdena är en av de stora samhällsutmaningar som Sverige står inför de kommande åren. Idag är drygt hälften av alla lägenheter i miljonprogramsområdena, cirka 400 000, i behov av upprustning. Renoveringsskulden skapar sociala utmaningar och ger en dålig levnadsstandard för de boende och bidrar till ett tungt klimatavtryck på grund av de många energiineffektiva byggnader.

Charlotte Thelm, divisionschef NCC Building Sverige bjöd in till rundabordssamtal där man diskuterade hur vi kan rusta upp miljonprogrammen på ett hållbart vis.
Charlotte Thelm, divisionschef NCC Building Sverige bjöd in till rundabordssamtal där man diskuterade hur vi kan rusta upp miljonprogrammen på ett hållbart vis.
Charlotte Thelm deltog även i Corecos seminarium Byggpriserna för bostäder fortsätter att skena, vad kan vi göra här och nu för att sänka kostnaden?
Charlotte Thelm deltog även i Corecos seminarium Byggpriserna för bostäder fortsätter att skena, vad kan vi göra här och nu för att sänka kostnaden?
Bild från möte i Almedalen.
Bild från seminarie i Almedalen.
Bild från möte i Almedalen.
Bild från möte i Almedalen, "Hur utvecklar vi Stockholm?"
Bild från Almedalen.