Illustration: Liljewall Arkitekter

NCC samverkar kring hyresrätter i Malmö

NCC har inlett ett samarbete med City Entreprenad AB för att planera en nybyggnad av cirka 130 hyresrätter i flerbostadshus i centrala Malmö.

-Med NCC som samarbetspartner planerar vi att tillsammans bygga moderna bostäder som både är trevliga att bo i och har låg klimatpåverkan såväl under byggtiden som i ett livscykelperspektiv, säger VD Elias Bergergård, City Entreprenad.

Projektet genomförs i samverkan, där NCC och City Entreprenad i ett första skede tillsammans ska planera, budgetera och projektera program- och systemhandlingar för att ta fram en målkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjas omgående. Därefter tecknas entreprenadkontrakt och då startar själva bygguppdraget. Byggstart beräknas bli under våren 2022, med inflyttning hösten 2023.

Projektet omfattar nybyggnad av cirka 130 hyresrätter med ett till tre rum och kök. Bostäderna byggs i två huskroppar på sex till sju våningar i kvarteren Beslutet 1 och Brännaren 20 i området Sorgenfri i centrala Malmö. Husen får fasadutformning som harmonierar med områdets karaktär och placering i staden. I uppdraget planeras även källare under ett av kvarteren.

Byggnaderna planeras uppföras som ”Miljöbyggnad Silver” med energiförbrukningen reducerad till nära hälften av kraven i Boverkets Byggregler samt kompletta mobilitetslösningar för att minska bilanvändningen. På taken monteras solceller med batteribackup och i garaget monteras laddstolpar för poolbilar och delar av boendeparkeringen.

- Med vår samlade kompetens och erfarenhet av att bygga bra och hållbara bostäder ser vi fram emot att tillsammans skapa attraktiva hyresrätter på bra läge i Malmö, säger Magnus Jarebrant, affärschef NCC Building Sweden.

Illustrationer nedan: Liljewall Arkitekter