NCC säkrar arbetsmiljön tillsammans med största underentreprenörerna

NCC:s byggverksamhet bjuder idag fredag den 8 februari, in sina största underentreprenörer i Storstockholm för en gemensam dialog om arbetsmiljö på byggarbetsplatserna. Syftet med träffen är att skapa ett högre engagemang kring arbetsmiljön genom att samverka kring och diskutera säkerhetsfrågor och personligt skydd.

– Vi ser en ökning av olyckor och allvarliga tillbud hos våra underentreprenörer på våra arbetsplatser. Nu tar vi hjälp av våra samarbetspartners att bryta den trenden genom att öka fokus på säkerhetsarbetet och öka efterlevnaden av våra ordnings- och skyddsregler, säger Jenny Wassvik, projektchef på NCC Building Sverige.

NCC har en nollvision för olyckor och arbetar kontinuerligt med förbättringar. Alla är överens om att ingen ska komma till skada på jobbet men det är också en fråga som behöver kraft från flera håll och det behövs nya vägar för att nå resultat.

– Arbetsmiljön är högst på agendan i NCC och det är självklart att alla ska komma hem oskadda från jobbet. Men på våra arbetsplatser finns också ett stort antal underentreprenörer vi behöver hjälpas åt för att nå resultat och tillsammans skapa en säkrare arbetsmiljö för alla, säger Jenny.

Bland de vanligaste allvarliga olyckorna är fall från höjd och att byggnadsmaterial eller andra material faller över någon. Även skador i ansiktet förkommer, som till exempel kan uppstå när material skjuts iväg vid kapning, samt klämskador. Vid samtliga moment är den personliga skyddsutrustningen – hjälm, glasögon och fallskyddsutrustning – viktiga skydd för att konsekvenserna inte ska bli ännu värre.

– Vi vill att alla håller arbetsmiljön högst på agendan i både planering och i agerande på arbetsplatsen. En viktig del är att följa ordnings- och skyddsreglerna, där ser vi idag ett gap i efterlevnaden mellan vår egen personal och våra underentreprenörer, allt ifrån att skydda ögonen till att utföra vissa arbetsmoment på ett säkert sätt, säger Jenny.

NCC vill skapa arbetsplatser och produkter som är så trygga och säkra som möjligt för alla – medarbetare, inhyrd arbetskraft, leverantörer, kunder och andra intressenter. Alla måste tänka, arbeta och agera säkerhetsmedvetet. Under dagen presenteras NCC:s arbetsmiljöarbete, verktyg och initiativ som pågår med ambitionen att inspirera till ett högre engagemang kring arbetsmiljöfrågor och att skapa en starkare säkerhetskultur.