NCC rustar upp kajpromenad i Uddevalla

NCC har tecknat avtal med Uddevalla kommun om upprustning av kajpromenad, byggnation av översvämningsskydd, skredsäkring av kaj och åkant längs Bäveån i centrala Uddevalla.

– Det är viktigt att vi kan klimatanpassa staden för framtiden och samtidigt skapa förutsättningar för centrum att växa med ny bebyggelse i vattennära läge. Nu vänder vi staden mot dess rätta element - vattnet - vilket kommer skapa en oerhörd attraktivitet, säger Per Bäckström, projektchef för stadsutveckling på Uddevalla kommun. 

Uppdraget går ut på att rusta upp befintlig kajpromenad med nya ytskikt. Högvattenskyddet består av spont längs åkanten och skredsäkringsåtgärderna består bland annat av tryckbankar, lättfyllning, bankpålning, stabilisering av massor och marksanering. Utöver detta ingår också ledningsomläggningar och åtgärder på anslutande gator. 

Uppdraget är ett strategiskt partneringsamarbete med en avtalstid på ca 10 år. Projektet är indelat i ett 20-tal etapper, som alla består av en fas 1 för projektering och kalkylfas samt en fas 2 för detaljprojektering och byggnation. Etapperna avropas löpande under avtalstiden.   

Projektet är mycket tekniskt utmanande med bland annat avancerad grundläggning mitt i centrala Uddevalla. Gång- och biltrafik i nära anslutning till projektet ställer stora krav på logistik och god kommunikation med tredje man.  

– Genom att samarbeta tätt från ett tidigt skede kan vi ta tillvara erfarenheter och vår samlade kunskap, vilket kortar planeringstiden och ger synergieffekter i de olika etapperna. Vi har stor erfarenhet av utmanande projekt som kajpromenaden, och nu ser vi fram emot att tillsammans med Uddevalla kommun skapa nya attraktiva områden för Uddevallaborna, säger Robert Angmyr, produktionschef NCC Infrastructure.  

Byggstart är beräknad till vintern 2023-2024 med start på Bäveåns södra sida i höjd med Riverside hotell.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Robert Angmyr, produktionschef NCC Infrastructure, 070 558 27 56, robert.angmyr@ncc.se 

Amelie Winberg, Presschef NCC, amelie.winberg@ncc.se, 0702-21 13 72