NCC på Allbrights årliga lista med jämställda företagsledningar

Stiftelsen Allbrights har nyligen publicerat sin årliga lista som visar jämställdheten inom Sveriges börsnoterade bolag. NCC har en jämn könsfördelning i koncernledningen och det placerar företaget på Allbrights gröna börslista.

– Ett team som består av medarbetare med olika kompetens, bakgrund och erfarenhet visar bättre förmåga att lösa problem och hittar lösningar mer effektivt, vilket är framgångsfaktorer i vår bransch. Det är glädjande att NCC återfinns på Allbrights gröna börslista, säger Marie Reifeldt, HR-chef på NCC.

Stiftelsen Allbright rankar varje år börsbolagen från bäst till sämst på att befordra kvinnor till ledningsgruppen. De jämställda bolagen listas på deras gröna börslista. Av börsens 347 bolag återfinns 67 bolag på den gröna listan. NCC har elva personer i koncernledningen, sex kvinnor och fem män.

– Det är viktigt att vi ser till hela talangpoolen för att få tillgång till den bästa kompetensen. För att säkra framtida kompetens behöver vi attrahera en bredare målgrupp och arbeta aktivt med att rekrytera och utveckla bäst kompetens, säger Marie Reifeldt.

Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som kontinuerligt kartlägger näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation.

Rapporten i sin helhet hittar ni här.