NCC ökar återvinningen av fönster

NCC samarbetar med NorDan för ökad materialåtervinning av uttjänta fönster, en erkänt svår process. Arbetet sker genom en effektiv demontering, återleverans och utvecklad återvinningsprocess.

Genom ökad materialåtervinning av avfall från byggbranschen kan avfallsmängderna och andelen som går till deponi eller förbränning minskas. I samband med att avfallslagstiftningen skärptes i augusti ställs nu även högre krav på byggentreprenörer att sortera mer och öka cirkulariteten av material.

En av de delar som har identifierats som särskilt svår att arbeta cirkulärt med är uttjänta fönster då det har saknats processer för hur material i fönster kan separeras på ett effektivt sätt. Detta är något som NCC och fönster- och dörrproducenten NorDan har tagit fasta på i ett gemensamt utvecklingsprojekt för återvinning av uttjänta fönster. Projektet testas nu på bostadsrättsföreningen Eddan i Helsingborg där grundläggande processer för att demontera och returnera fönster för cirkulärt återbruk har etablerats.

Pernilla Lofas_NCC23603