Foto: Rikkard Häggbom
Gångbro över eftersedimenteringsdelen på Käppalaverket. Foto Rikard Häggbom

NCC och Käppalaförbundet samverkar för ombyggnad av reningsverk på Lidingö

NCC har inlett ett samarbete med Käppalaförbundet för att bygga om och öka kapaciteten i Käppalaverket på Lidingö. I ett första steg ska parterna tillsammans planera och budgetera projektet.

I Käppalaverket renas idag avloppsvatten från mer än en halv miljon människor samt avloppsvatten från skolor, industrier, kontor och sjukhus i elva kommuner norr och öster om Stockholm. För att möta skärpta reningskrav, och öka kapaciteten så att större mängder avloppsvatten kan renas, kommer avloppsreningsverket att byggas om med ny processteknik.

- Vi är glada över NCC som partner i den här för oss mycket viktiga samverkan. Vi har sedan tidigare samarbetat i stora investeringsprojekt och känner redan varandra. Tillsammans kan vi vara effektiva i framdriften och vara säkra på att den mycket tajta tidplanen kan hållas, säger Andreas Thunberg, VD på Käppalaförbundet.

Uppdraget genomförs i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Käppalaförbundet ska planera, budgetera och projektera handlingar för att ta fram en riktkostnad för uppdraget, och därefter tecknas entreprenadkontrakt. Ombyggnaden planeras ske i flera etapper där parterna nu inleder med första etappen.

- Samverkansmodellen gör att vi kan bidra med vår kompetens från början. Käppalaverket är ett högklassigt avloppsreningsverk, och tillsammans med Käppalaförbundet planerar vi för en ombyggnad som kommer göra reningsprocessen ännu effektivare och öka kapaciteten för framtida behov i Stockholmsregionen, säger Per Johansson, affärschef för NCC Vatten och Miljöteknik.

NCC har kompetens för hela VA-processen och kan därmed bygga och installera nyckelfärdiga vattenverk och avloppsreningsverk. De senaste fem åren har NCC byggt 25 VA-anläggningar i samverkan. NCC har tidigare erfarenhet av arbeten åt Käppalaförbundet och har i separata projekt byggt om Antuna pumpstation, rötkammare och anläggning för högflödesrening.

  • Biologiska reningen söderifrån. Foto: Rikkard Häggbom

  • Biologiska reningen uppifrån. Foto: Rikkard Häggbom

  • Eftersedimenteringen. Foto: Rikkard Häggbom

  • Utloppet. Foto: Rikkard Häggbom.