NCC lämnar över framtidens vårdlokaler i Katrineholm

För att möta framtidens sjukvårdsbehov för patienter och vårdpersonal i Katrineholm har NCC byggt nytt och rustat upp på Kullbergska sjukhuset. Genom samverkan i strategisk partnering är den nya vårdbyggnaden nu klar och NCC har lämnat över nyckeln till Region Sörmland.

– Nyckelöverlämningen är en viktig milstolpe i projektet. Det känns fantastiskt bra att vi har gått i mål och kan lämna över det här delprojektet till vår beställare, och inte minst till vårdverksamheten och patienterna, säger Linnea Blomberg, platschef NCC Building Sweden.

På Kullbergska sjukhuset genomförs ett nybyggnadsprojekt och ett flertal ombyggnationer för att modernisera lokalerna och ge utrymme för viktig medicinteknisk utrustning. Fokus har varit att skapa bättre förutsättningar för nära vård till länets invånare. Moderniseringen möter också kraven på god arbetsmiljö och öppnar upp för bättre samarbeten mellan avdelningar och mottagningar.

En helt ny vårdbyggnad står nu klar. Huset omfattar cirka 6 000 kvadratmeter och inrymmer två plan med vårdrum för inneliggande patienter, ett plan med öron- näsa- och halsavdelning samt ett plan med MR-kamera och bibliotek. I källaren finns omklädningsrum för vårdpersonal samt rörpostcentralen.

– Huset är en länk mellan två befintliga sjukhusbyggnader, vilket gjort projektet extra utmanande, säger Alexander Unoson, projektchef NCC Building Sweden.

Vårdbyggnaden har uppförts intill hus där vården varit i gång och för att skapa plats för det betydligt större huset fick en äldre byggnad först rivas. Hänsyn till omvärlden har varit i fokus när verksamheter, patienter och närboende har berörts av byggnationerna.

– En bra dialog med Regionen är en framgångsfaktor. Vi anpassar oss efter vårdverksamheterna i alla våra delprojekt så att våra arbeten ska störa så lite som möjligt och samtidigt flyta på enligt plan, säger Alexander Unoson.

Att renovera och bygga nya sjukhus är tekniskt komplext och utmanande på många sätt. Planering blir extra viktig för att hantera oförutsedda händelser i projektet och för att med kort varsel kunna planera om. Ett gott samarbete mellan alla parter i projektet har varit avgörande för ett lyckat slutresultat.

– Vi är stolta över den höga nivå som vi genomgående har i projektet. Vi har en bra stämning och det goda samarbetet mellan alla yrkesgrupper har gjort det här delprojektet till en smidig resa. Med en öppen dialog kring arbetsmomenten har vi förstått varandras behov och hjälpts åt där det behövts. Partnering när det är som bäst, säger Linnea Blomberg och avslutar:

– Att få vara med och bygga sjukhus och ge vården bättre förutsättningar har aldrig känts viktigare med tanke på Corona-pandemin.

Under hösten och kommande år fortsätter NCC med både större och mindre ombyggnadsarbeten på Kullbergska sjukhuset. Projektet ingår i det strategiska partneringsamarbetet mellan NCC och Region Sörmland om att bygga ut samt utföra om- och tillbyggnadsarbeten på tre sjukhus; Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett.

Foton: Pontus Frondelius, NCC

  • Regionråd Monica Johansson (S) och Emil Wiklund, förvaltare vid Region Sörmland tog den 19 oktober emot nyckeln av NCC:s platschef Linnea Blomberg. Ceremonin avslutades med en rundvandring i de nya lokalerna.