NCC inleder samarbete om skola i Kävlinge

NCC har inlett ett samarbete med Kävlinge kommuns fastighetsbolag KKL Fastigheter AB kring nybyggnation av F-6-skola samt idrottshall i norra Kävlinge. I ett första steg ska NCC och parterna tillsammans planera och budgetera projektet.

– Det känns tryggt att inleda planeringsfasen av Kävlinge kommuns nya skola tillsammans med NCC, som har stor erfarenhet av skolbyggnationer. Den nya skolan kommer ge våra elever och pedagoger en modern läromiljö samt tillgodose den ökande befolkningsmängden i kommunen, säger Mikael Strand, VD KKL Fastigheter AB.

NCC:s uppdrag omfattar nybyggnation av en skola för cirka 600 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 samt intilliggande idrottshall som även är tänkt för föreningsverksamhet. I uppdraget ingår anläggande av markytor såsom markmiljö, utemiljö för skolverksamhet och parkeringsplatser. Skolan byggs i Gryet i norra Kävlinge, i anslutning till kommunens stora utbyggnadsområde Stationsstaden.

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i partnering, där NCC i ett första skede tillsammans med KKL Fastigheter AB ska planera, budgetera och projektera program- och systemhandlingar för att ta fram en målkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjas omgående. Därefter övergår projektet i byggfas, vilket beräknas ske i slutet av 2023.

– Som en av Sveriges största skolbyggare har vi på NCC gedigen erfarenhet av att utveckla och bygga moderna lärmiljöer anpassade för dagens pedagogik. Genom att samarbeta med KKL redan från tidigt skede kan vi bidra med värdefull kompetens vid byggandet av Kävlinges nya skola, säger Karin Forsvall, affärschef NCC Building Sweden.

Bild: Gullåkraskolan i Staffanstorp, som nyligen byggts av NCC. Foto: Klas Andersson