NCC inleder samarbete om Heleneholms simanläggning i Malmö

NCC har inlett ett samarbete med Malmö stadsfastigheter för nybyggnad av Heleneholms simanläggning i Malmö. Projektet är en totalentreprenad i partnering. I ett första steg ska parterna tillsammans projektera och planera projektet. Därefter övergår projektet i byggfas.

– Det är fantastiskt kul att vi nu tillsammans med NCC kan ta nästa steg i utvecklingen av Heleneholms simanläggning. Det är ett viktigt projekt - den färdiga anläggningen ska komma många malmöbor till del och bidra till den livsviktiga simkunnigheten, säger Fitore Maliqi, byggprojektledare Malmö Stadsfastigheter. 

NCC har handlats upp som entreprenör för Heleneholms simanläggning. Anläggningen ska användas för simundervisning och simträning och bestå av en 50-metersbassäng, en 25-metersbassäng samt tre mindre bassänger för simundervisning, vattengymnastik och babysim. 

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i partnering, där NCC i ett första skede tillsammans med Malmö Stadsfastigheter och övriga nyckelaktörer ska planera, budgetera och projektera program- och systemhandlingar för att ta fram en målkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjas omgående. Därefter övergår projektet i byggfas.  

– NCC har byggt ett stort antal badhus runt om i Sverige och har bred erfarenhet från badhusprojekt med olika förutsättningar. Bara i Skåne har vi byggt Burlövsbadet, Hylliebadet, Rosengårdsbadet, Sjöbo Simanläggning samt Ystad bad och arena. Vi ser nu fram emot att tillsammans med Malmö Stadsfastigheter påbörja arbetet med Heleneholms simanläggning, säger Magnus Jarebrant, affärschef, NCC Building Sweden.