NCC i samtal med regeringen om framtidens hållbara bostadsmarknad

Lägg kraften på förändringar som verkligen gör skillnad på bostadsmarknaden i synnerhet för de grupper som har svårast att komma in på marknaden. Det var en av huvudpunkterna när bostadsminister Per Bolund samlande aktörer i byggbranschen för att diskutera bostadsbyggandets förutsättningar och vad som krävs för en stabil och långsiktig bostadspolitik.

Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige, vad pratade ni om på mötet?

Det var högt i tak och exempel på utmaningar och möjligheter framåt på bostadsmarknaden och i samhället i stort. Bland annat pratade vi om att lägga kraften på förändringar som verkligen gör skillnad för de grupper som står för långt från en egen bostad, snarare än att lägga resurserna på de enklare förändringarna. Störst utmaningar är det för unga, barnfamiljer och nyetablerade.

Jag lyfte också vikten av att inte bara prata om nyproduktion utan även om hur vi får igång flyttkedjor i det befintliga beståndet genom till exempel en översyn av reavinstbeskattning och andra åtgärder.

Vad anser NCC att politiken behöver göra för att skapa en hållbar bostadsmarknad?

Som en av landets största bostadsbyggare ser vi flera möjligheter att öka tillgången på bostäder genom reformer och nytänkande. Jag lyfte bland annat att det funktionella och standardiserade byggandet måste släppas fram och att kommunernas och andra myndigheters olika särkrav behöver tas bort för att möjliggöra detta. Ett typgodkännande av olika hus behöver också undersökas.

Våra bostadslösningar NCC Folkboende och NCC Design är standardiserade, kostnadseffektiva och Svanen-märkta och bör förstås kunna byggas i hela landet, men så fungerar det inte nu. Beslutsfattarna behöver även säkerställa att plan- och byggprocessen förenklas för att minska tiden för projektens genomförande. En del har gjorts men mycket återstår.

Vad säger Per Bolund om detta?

Regeringen, företrädd av Per Bolund, är påtagligt intresserad av att ta del av vår syn på lösningar. Januariöverenskommelsen mellan fyra partier ger bättre grund för att komma framåt än på länge, men Per Bolund förstår också att det kommer att behövas breda överenskommelser mellan de flesta partierna för att skapa utrymme för påtagliga reformer, inte minst inom skatteområdet.

Regeringen vill ha branschens hjälp för att komma framåt och det är en väldigt bra startpunkt.

Vad händer nu, ska ni träffas igen?

Jag uppskattar Per Bolunds initiativ att samla företrädare för byggbranschen för att diskutera detta viktiga område och det är tydligt från dagens möte att regeringen inser vikten av att hitta konkreta lösningar som ger oss en förutsägbarhet för bostadsfrågan på lång sikt. Det finns mycket kvar att utveckla, så jag är övertygad om att det kommer att bli flera möten.