NCC i samtal för säkrare cykelvägar vid vägarbeten

NCC och Statens väg- och transportinstitut (VTI) samlade under veckan representanter från Sveriges tre största kommuner för samtal om hur vi kan uppnå mer säkra cykelvägar vid och omkring vägarbeten.

Våra städer växer och är i konstant utveckling, vilket gör att vi ofta möts av trafikarbeten oavsett hur vi färdas i trafiken. Säkerhet för cyklister vid vägarbeten har länge varit eftersatt och behöver förstärkas.

– Vi bjuder in till detta tillfälle för att se hur vi gemensamt med kommuner och akademin kan arbeta för att på sikt öka säkerheten och framkomligheten för cyklisterna kring vägarbeten. Vi gör också denna satsning för att stärka vår egen kompetens, säger Frida Panzar, affärsutvecklare på NCC.

Under dagen presenterade forskaren Anna Niska från VTI, resultat från sina studier om säkerhet för oskyddade trafikanter vid vägarbeten. Niska har skrivit flera olika rapporter om säkerhet för cyklister.

– Det är glädjande att se att branschen tagit till sig den kunskapsinhämtning och problembeskrivning som vi gjort kring vägarbeten på cykelvägar. Det är det bästa betyg man kan få som forskare - att resultaten från forskningen tillämpas i såväl utveckling av ny utrustning som i utbildningsåtgärder som den här, säger Anna Niska, forskningsledare och föreståndare för cykelcentrum på VTI.

På plats på seminariet fanns representanter från Stockholm stad, Göteborg stad och Malmö stad som berättade om sin syn på vägarbeten vid cykelvägar. Även Linköpings kommun och platschefer från NCC ViaSafe var på plats, den del av NCC som arbetar med att förbättra säkerheten i bland annat trafikerad miljö.

– Under dagen kunde vi konstatera att det råder en total samsyn om att frågan är jätteviktig och det finns en vilja från oss på NCC, de tre största städerna och VTI att arbeta för en förbättring för de oskyddade trafikanterna vid vägarbeten, avslutar Frida Panzar.

För att studera hur vägarbeten kan upplevas från cykelsadeln tog deltagarna en gemensam cykeltur i staden och där representanter från Linköpings kommun berättade hur de arbetar med frågan.